Najważniejsze publikacje dotyczące różnych aktywności naukowych:

1. Odkrycie tzw. “Zapłonu dyfuzyjnego” procesu samozapłonu gazu wypływającego ze zbiornika ciśnieniowego do atmosfery. Zapłon następuje z powodu mieszania się gorącego powietrza (ogrzanego w wytworzonej przez wypływający gaz fali uderzeniowej) z zimnym wypływającym ze zbiornika gazem. Dzisiaj, jest to bardzo ważny proces związany z bezpieczeństwem składowania gazowego wodoru do zasilania ogniw paliwowych w samochodach.

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:
 1. Wolanski, P., Wójcicki S.: „Mechanizm powstawania wybuchu przy nadkrytycznym wypływie paliwa gazowego do atmosfery”, Archiwum Procesów Spalania, Vol. 2, Nr 3, 1971, str. 141-155.
 2. P. Wolański, :” Mechanizm powstania wybuchu gazu syntezowego przy wypływie z instalacji ciśnieniowej, Chemik, Rok XXV. 1972, Nr. 1. pp.23-27.
 3. P. Wolański, S. Wójcicki: “Investigation into the Mechanism of the Diffusion Ignition of a Combustible Gas Flowing into an Oxidizing Atmosphere”, Fourteenth Symposium (International) on Combustion, Pittsburgh, 1973, pp. 1217-1223

2. Pionierskie badania laserów gazodynamicznych z mieszaniem zimnego CO2 z gorącym azotem w przekroju krytycznym dyszy naddźwiękowej. (wspólnie z R.I Solukhinem i V. Croshko – podczas 6-cio miesięcznego pobytu w Instytucie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR w 1972r.)

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:
 1. Croshko, V.N., Soloukhin, R.I., and Wolanski, P.: „Population Inversion by Mixing in a Shock Tube Flow”, Optics Communications, Vol. 6, Nr 3, 1972, pp. 275-277.
 2. Croshko, V.N., Soloukhin, R.I., and Wolanski, P.: „Population Inversion by Mixing in a Shock Tube Flow”, Recent Developments in Shock Tube Research, Proccedings of the Ninth International Shock Tube Symposium, Stanford University, 1973, pp.167-172.

3. Badania wybuchów pyłów, które doprowadziły do powstania “Szkoły wybuchów pyłów” oraz zainicjowały serie kolokwiów wybuchów pyłowych “Dust Explosion Colloquia”. Autor i współautor wielu pionierskich prac dotyczących zapłonu i mechanizmów propagacji wybuchów pyłowych. Author and co-author of many pioneering works on initiation and propagation of dust explosions explaining the mechanisms of these processes. Stwierdzeni, po raz pierwszy, możliwości detonacji mieszaniny pyłów zbożowych z powietrzem I warstwy pyłu węglowego w atmosferze tlenowej. Kierownik wielu projektów z tej tematyki w tym grantu US Department of Agriculture “Grain Dust Explosion and Control” (1987-1993).

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:
 1. Wolanski, P.: „Explosion Hazards of Agricultural Dust”, Proceedings of the International Symposium on Grain Dust, Manhattan, Kansas, 1979, pp. 422-446.
 2. Wolanski, P.: „Fundamental Problems of Dust Explosion”, Proceedings of the International Conference on Fuel-Air Explosions held at McGill University, Montreal, Canada, November 4-6, 1981, Fuel-Air Explosions, University of Waterloo Press, 1982, pp. 349-374.
 3. Wolanski, P.: „Dust Explosion”, Proceedings of the International Conference on Fuel-Air Explosions held at McGill University, Montreal, Canada, November 4-6, 1981, Fuel-Air Explosions, University of Waterloo Press, 1982, pp. 979-981.
 4. Wolanski, P.: „Gas and Dust Explosion Research in Poland”, Proceedings of the International Conference on Fuel-Air Explosions held at McGill University, Montreal, Canada, November 4-6, 1981, Fuel-Air Explosions, University of Waterloo Press, 1982, pp. 603-621.
 5. Kauffman, C.W., Wolanski, P., Arisoy, A., Adams, P.R., Maker, B.N., and Nicholls, J.A.: „Dust, Hybrid, and Dusty Detonations”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 84, 1984, pp. 221-240.
 6. Wolanski, P., Lee, D., Sichel, M., Kauffman, C.W., and Nicholls, J.A.: „The Structure of Dust Detonations”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 94, 1984, pp. 241-263.
 7. Sichel, M., Baek, S.W., Kauffman, C.W., Maker, B., and Nicholls, J.A., Wolanski, P.: „The Shock Wave Ignition of Dusts”, AIAA Journal, Vol. 23, No. 9, 1985, pp. 1374-1380.
 8. Wolanski, P.: „Detonation in Dust Mixtures”, Proceedings of Shenyang International Symposium on Dust Explosions, Shenyang P.R.C., Sept. 14-16, 1987. pp. 568-598.
 9. Fangrat, J., Glinka, W., Wolanski, P., Wolinski, M.: „Detonation Structure in Organic Dust-Oxygen Mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 7, No. 3/4, 1987, pp. 321-332.
 10. Kusmierz, A., Wolinski, M., and Wolanski, P.: „Investigation on Coal Gasification in the Detonation Wave”, Reprint of Shock Tubes and Waves, Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Shock Tubes and Waves, Aachen, West Germany, July 26-31, 1987, pp. 811-817.
 11. Dahab, O.M., Kapuscinski, M., Wolanski, P., Wolinski, M.: „Detonation Processes in Egyptian Brown Coal Dust – Oxygen Mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 9, No. 1/4, 1989, pp. 197-204.
 12. Lebecki, K., Sliz, J., Wolanski, P.: „Investigation on Grain Dust Explosions in Large Scale”, Archivum Combustionis, Vol. 9, No. 1/4, 1989, pp. 291-303.
 13. Dahab, O., Kapuscinski, M., Wolanski, P.: „Influence of Dust Parameters on Detonation Velocity, Structure, and Limits”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 133, 1989, pp. 356-370.
 14. Kauffman, C.W., Sichel, M., Wolanski, P.: „Dust Related Detonations”, A.A. Borissov (ed.), Dynamic Structure of Detonation in Gaseous and Dispersed Media, pp. 267-311. 1991, Kluwer Academic Publisher
 15. Wolanski, P.: „Detonation of Organic Dust-Air Mixtures”, Proceedings of the Twentieth International Pyrotechnics Seminar, 25-29 July 1994, IIT Research Institute, Chicago, USA, pp. 1109-1120
 16. Wolanski, P.: „Dust Explosions”, KONA Powder and Particle, No. 14, 1996, pp. 144-152.
 17. Korobeinikov, V. P., Semenov I.V., Klemens, R., Wolanski, P., Kosinski, P., Markov, V.V., Men’shov, I.S.,:”On Combustion and Detonation Behind Shock Wave Propagation over a Dust Layer”, Control of Detonation Processes, (2000), Elex-KM Publishers Ltd., pp.44-48
 18. Wolański P., Kobiera A., “Ignition of liquid and dust fuel layers by gaseous detonation”, Shock Waves, (2003), Vol. 12, nr 5, pp. 413-419.

4. Autor wielu pionierskich prac z zakresu detonacji, w tym procesu wpływu przegród na przyspieszanie przejścia ze spalania deflagracyjnego do detonacyjnego oraz detonacji mieszanin hybrydowych. Wykazano po raz pierwszy wpływ kształtu i wielkości przegród na przejście do detonacji; wpływ dużych cząstek (ziaren) neutralnych na przejście spalania deflagracyjnego do detonacji oraz przeprowadzenie pionierskich prac w zakresie detonacji hybrydowych (palny piły gaz lub krople, pary paliwa i powietrze, itp.).

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:

 1. Klimkin, V.F., Soloukhin, R.I., and Wolanski, P.: „Initial Stages of a Spherical Detonation Directly Initiated by a Laser Spark”, Combustion and Flame 21, 1973, pp. 111-117.
 2. Wolanski, P., Wojcicki, S.: „On the mechanism of influence of obstacles on the flame propagation”, Archivum Combustionis, Vol. 1, No. 1/2, 1981, pp.69-74.(also presented at 6th ICDERS in Stockholm, 1977)
 3. Levin, V.A., Chernyi, G.G., Teodorczyk, A., Wolanski, P., Wójcicki, S., : „The initiation of a detonation in H2 – Cl2 mixture”, Archivum Termodynamiki I Spalania, Vol. 9 (1978), pp.613-622.
 4. Wolanski, P., Kauffman, C.W., Sichel, M., Nicholls, J.A.: „Detonation of Methane-Air Mixtures”, Eighteenth Symposium (International) on Combustion, at the University of Waterloo, Waterloo, Canada, August 17-22, 1980, Organized by The Combustion Institute, Pittsburgh, 1981, pp. 1651-1660.
 5. Wolinski, M., Wolański, P.: „Transition into Detonation in Gaseous Mixtures in the Presence of Inert Particles”, First International Colloquium on Explosibility of Industrial Dusts, Part 1, Baranów, 8-10.XI.1984, pp.196-207.
 6. Wolinski, M., Wolanski, P., Myers, R.M., Kauffman, C.W., Sichel, M., and Nicholls, J.A.: „Influence of Inert Particles on Deflagration-Detonation Transition in Gas Mixtures”, Proceedings of the Ninth International Pyrotechnic Seminar, Colorado Springs, 1984, pp. 861-872.
 7. Siwiec, S., Wolanski, P.: „Detonation cell structure in CH4-air mixture at high pressure”, Archivum Combustionis, Vol. 4, No. 3, 1984, pp. 249-253.
 8. Wolinski, M., Wolanski, P.: „Gaseous Detonation Processes in Presence of Inert Particles”, Archivum Combustionis, Vol. 7, No. 3/4, 1987, pp. 353-370.
 9. Wolanski, P., Liu, J.C., Kauffman, C.W., Nicholls, J.A., and Sichel, M.: „The Effects of Inert Particles on Methane-Air Detonations”, Archivum Combustionis, Vol. 8, No. 1, 1988, pp. 15-32.
 10. Wolanski, P.: „Influence of non-isentropic processes on transition from deflagration to detonation in combustible mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 11, No. 3-4, 1991, pp. 143-149.
 11. S. Cudzilo, J. Paszula, R. Trebinski, W.A. Trzcinski, P. Wolanski,: “ Studies of afterburning of TNT detonation products in confined explosions”, Archivum Combustionis, Vol. 17 (1997) No.1-4, pp.129-144.
 12. Frolov, S.M., Noskov, M.A., Wolanski, P.: „Auto-Ignition in Near-Wall Boundary Layer as a Cause of Deflagration to Detonation Transition”, Archivum Combustionis, Vol. 14, No. 1-2, 1994, pp. 65-72.
 13. Detkovskii, D.A., Frolov, S.M., Furmanski, P., Wolanski, P.: „Zero-Dimensional Thermochemical Model of Pulsed Jet Combustion”, Archivum Combustionis, Vol. 14, No. 1-2, 1994, pp. 111-118.
 14. Noskov, M.A., Frolov, S.M., Wolanski, P.: „The Effect of Non-Isentropic Processes on Deflagration to Detonation Transition in Gaseous Combustible Mixtures”, Proceedings of the ZEL’DOVICH MEMORIAL, International Conference on Combustion, Vol. 2, Moscow, 12-17 September 1994, pp. 370-376.
 15. Wolanski, P.: „Influence of Obstacles and Inert Particles on Transition to Detonation in Gaseous Combustible Mixtures”, Proceedings of the Japan-Central Europe Joint Workshop on Advanced Computing in Engineering, September 26-29, 1994, Pultusk, Institute of Fundamental Technological Research PAS, Warsaw, 1994, pp. 13-25.
 16. Trzciński W., Paszula J., Wolański P.: “Thermodynamic Analysis of Afterburning of Detonation Products in Confined Explosions”, Journal of Energetic Materials, (2002), Vol. 20, nr 3; pp.195-222.
 17. Kobiera A., Wolański P., „Modelling of ignition of PETN layer by gaseous detonation”, Archivum Combustionis, (2003), Vol. 23, No. 3-4 str. 147-168.
 18. Kuhl A., Cudziło S., Trzciński W., Wolański P.: „Detonations of Hexane Vapour /Droplets-Air Mixtures. Part I. Preparatory analyses and tests”, Archivum Combustionis, (2003), Vol. 23, No. 1-2 str. 3-11.
 19. Kuhl A., Cudziło S., Trzciński W., Wolański P.: „Detonations of Hexane Vapour /Droplets-Air Mixtures. Part II. Initiation and parameterization”, Archivum Combustionis, (2003), Vol. 23, No. 3-4 str. 95-109.
 20. Kuhl A., Cudziło S., Wolański P.: „Detonations of Hexane Vapour /Droplets-Air Mixtures. Part III. Influence of droplet diameter”, Archivum Combustionis, (2003), Vol. 23, No. 3-4 str. 111-127.
 21. A.L. Kuhl , A. K. Hayashi, P. Wolański, :”Contribution of A. K. Oppenheim to Explain the Nature of the Initiation of Gaseous Detonation in Tubes”, Transactions on Aerospace Research, eISSN 2545-2835, VOL. 267, NO. 2/2022, 1-12, DOI: 10.2478/tar-2022-0007

5. Badania problemów zderzeń dużych asteroid z Ziemią. Badania teoretyczne (symulacje numeryczne) zderzeń dużych asteroid z Ziemią i innymi ciałami kosmicznymi. Opracowanie hipotezy powstania Księżyca oraz kontynentów w wynik takich zderzeń. Postawienie hipotezy (jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia), że zderzenia kosmiczne powodowały wyginięcie wielu gatunków oraz że są demaskatorem (znacznikiem) okresów i epok w historii Ziemi.

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:
 1. Wolanski, P.: „Oznaki Ziemskiego Pochodzenia Księżyca; Geofizyka, Nr 1, Warszawa, 1976, str. 5-25.
 2. Wolanski, P.: „Origin of the Moon by Collision”, Postepy Astronautyki, Nr 1, 1977, str. 7-26.
 3. Jach, K., Wolanski, P.: „Computation of the collision of a large asteroid with the primordial earth”, Shock Waves, Proceedings of the 18th International Symposium on Shock Waves, Held at Sendai, Japan 21-26 July 1991, pp. 409-414.
 4. Wolanski, P.: „The Origin of Continents”, Postępy Astronautyki, T. 24, Nr 1-2, 1992, pp. 69-85.
 5. Jach, K., Mroczkowski, M., Wolanski, P.: „Computation of the Effect of Collision of Large Asteroids with the Earth”, Proceedings of All Union Conference on Asteroid Hazard, St. Petersburg,1992, pp. 85-90, (in Russian).
 6. Wolanski, P.: „Collision of a Large Asteroid with Primordial Earth and the Origin of the Continents”, Proceedings of All Union Conference on Asteroid Hazard, St. Petersburg, 1992, pp. 157-164, (in Russian)).
 7. Jach, K., Mroczkowski, M., Swierczynski, R., Wolanski, P.: „Numerical Calculations of Dynamical Effects of High Velocity Collisions”, Proceedings of the Japanese-Polish Joint Seminar on Advanced Computer Simulation, Toranomon Pastoral, Tokyo, November 8-9, 1993, pp. 39-51.
 8. Jach, K., Leliwa-Kopystynski, J., Mroczkowski, M., Swierczynski, R., and Wolanski, P.: „Free particle modelling of hypervelocity asteroid collisions with the Earth”, Planet. Space Sci., Vol. 42, No. 12, 1994, pp. 1123-1137.

6. Badania zapłonu strumieniowego (Pulsed Jet Ignition and Combustion – PJC) do silników tłokowych przy współpracy z profesorem A.K. Oppenheim, z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:
 1. Abdel-Mageed, S.I., Lezanski, T., and Wolanski, P.: „Performance of a Pulsed Jet Combustion System in a Swirl and a Turbulent Field”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 152, 1991 (1992), pp. 332-342.
 2. Gmurczyk, G., Lezanski, T., Kesler, M., Chomiak, T., Rychter, T and Wolanski, P.: „Single Compression Machine Study of a Pulsed Jet Combustion (PJC)”, Twenty-Fourth Symposium (International) on Combustion / The Combustion Institute, 1992, pp. 1441-1448.
 3. Lezanski, T., Kesler, M., Rychter, T., Teodorczyk, A., and Wolanski, P.: „Performance of Pulsed Jet Combustion (PJC) System in a Research Engine”, SAE Paper 932709, 1993, o pp. 1-6.
 4. P.Wolanski and A.K. Oppenheim,: “Controlled Combustion Engines”, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, 1998 pp. 9-18.
 5. Detkovskii, D.A., Frolov, S.M., Furmanski, P., Wolanski, P.: „Zero-Dimensional Thermochemical Model of Pulsed Jet Combustion”, Archivum Combustionis, Vol. 14, No. 1-2, 1994, pp. 111-118.
 6. Detkovskii, D.A., Frolov, S.M., Furmanski, P., Wolanski, P.: „Thermochemical Model of a Two-Stage Combustion Process in the Concept of Pulsed Jet Combustion”, Proceedings of the ZEL’DOVICH MEMORIAL, International Conference on Combustion, Vol. 2, Moscow, 12-17 September 1994, pp. 238-243.
 7. Wolanski, P.: „Application of Pulsed Jet Combustion to Internal Combustion Engines”, in Dynamics of Exotermicity, J.Ray Bowen Ed., Gordon and Breach Publications, 1996, pp.131-150.
 8. Wolanski, P.,Gut, Z.,Niedziela, W.,Przastek, J., and Siwiec, S.:” Study of Combustion Dynamics in the Research Engine”, SAE Paper 972829, w ksiazce „Engine Diagnostics”, SAE, SP-1301 (1997), pp.49-53.
 9. Wolanski,P., Dabkowski, A., Przastek, J.,:” Influence of PJC Ignition on Efficiency and Emission of IC Piston Engine Operating at Partial and Full Load”, SAE Fuel and Lubrication Meeting, SAE Paper 972871.
 10. P. Wolański, Ed.:” Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Kraków, 1999.
 11. Wolanski, P., Oppenheim A.K.: “Controlled Combustion Engines”, (1999) SAE Paper 990324.

7. Badania nad rozwojem nowego silnika odrzutowego wykorzystującego process nieprzerwanie wirującej detonacji (Continuous Rotating Detonation lub Rotating Detonation Engine) RDE, z Mitsubishi Heavy Ind., Nagoya University – Japania; Główny autor idei takiego silnika. Opatentowany wspólnie z Prof. T. Fujiwara and Mitsubishi Heavy Industry Ltd. Również pionierskie prace w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Lotnictwa (obecnie w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa. Współpraca naukowa z Japonia, Singapurem i z Chinami.

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:

 1. Wolanski P., Kindracki J., Fujiwara T.: „An Experimental Study of Small Rotating Detonation Engine”, Proceedings of Fifth International Colloquium on Pulsed and Continuous Detonations, (2006), pp. 332-338.
 2. Hishida M., Fujiwara T. and Wolanski P.,: “Fundamentals of rotating detonation”, Shock Waves. 19 pp.1-10, (2009).
 3. Fujiwara T., Hishida M., Kindracki J., Wolanski P.,: „Stabilization of Detonation for Any Incoming Mach Numbers”; Combustion, Explosion, and Shock Waves, Vol. 45, No. 5, pp. 603–605, 2009.
 4. Yi T-H., Turangan, C., Lou J., Wolanski P., and Kindracki J., : “A Three-Dimennsional Numerical Study of Rotating Detonation in Annular Chamber”, AIAA Paper 2009-634, Aerospace Sciences Meeting, Orlando, Fl. 2009
 5. Wolanski P.,: “Development of the continuous rotating detonation engines”, in “Progress in Pulsed and Continuous Detonations», edited by G.D. Roy and S.M. Frolov, Moscow, Torus Press, 2010, pp.395-406.
 6. Wolański P.,:” “Detonation Engines”, Paper, Journal of KONES, Vol.18 (2011), No.3 pp.515-521.
 7. Wolański P., “Detonative Propulsion”, Proceedings of the Combustion Institute, Elsevier 34 (2013) 125-158.
 8. Wolański P., Kawalec M., Kalina P.,: „Zintegrowany silnik rakietowo-strumieniowy”, Prace IL, Nr 1 (234) 2014, str.104-108.
 9. Wolański P., “Research on the Application of Continuous Rotating Detonation to Gas Turbine”; JOURNAL of Polish-American Science and Technology, Vol 9, 2015, pp.15-48.
 10. Piotr Wolański, Piotr Kalina, Włodzimierz Balicki, Artur Rowiński, Witold Perkowski, Michał Kawalec, Borys Łukasik,: „Development of gasturbine with detonation chamber”, Detonation Control for Propulsion, Springer, 2017, pp 23-37.
 11. D. Kublik, J. Kindracki, P. Wolański,,: „Evaluation of wall heat loads in the region of detonation propagation of detonative propulsion combustion chambers”, Applied Thermal Engineering 156 (2019) 606–618.
 12. Wolański P., Balicki W., Perkowski W. and Bilar A.,: “Experimental Research of Liquid Fueled Continuously Rotating Detonation Chamber”, Shock Waves,(2021), DOI10.1007/s00193-021-01014
 13. Piotr Wolański,: “RDE research and development in Poland”, Shock Waves, (2021) 10.1007/s00193-021-01038-2
 14. Wolański, P. Ed.: “Research on detonative propulsion in Poland”, Institute of Aviation Scientific Publication No. 60, Warsaw: Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation, 2021. ISBN 978-83-63539-45-0.
 15. Kawalec M., Wolański P.: Development of Rocket Engine with Continuously Rotating Detonation supplied by Liquid Propellants, EUCASS 2022, Proceedings.
 16. Kawalec, M., Perkowski, W., Łukasik, B., Bilar A., Wolański P.: Applications of the continuously rotating detonation to combustion engines at the Łukasiewicz – Institute of Aviation. Combustion Engines, https://doi.org/10.19206/CE-145409,
 17. Wolański P.,: Rozwój napędów detonacyjnych, Przegląd Techniczny, str.30-35 Nr. 6/2022

8. Rozwój nowoczesnych metod obrazowania płomieni, opracowanie zestawów smugowych I interferometrycznych, szybkich kamer oraz współudział przy opracowaniu elektrycznej (trójwymiarowej) tomografii komputerowej do badania płomieni. Wykonywanie badań dla firmy lotniczej Pratt & Whitney.

Najważniejsze publikacje z tego zakresu:

 1. Klimkin, V.F., Wolanski, P.: „Laserowa fotografia smugowa” (Laser Schlieren Photography – In Polish), Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 10, Nr 4, 1979, str. 637-643.
 2. Boiko, V.M., Papyrin, A.N., Poplavski, S.V., Wolanski, P., Zalesinski, M.: „ High-Speed Laser Photography of the Mixture Formation During Interaction of a Shock Wave with a Liquid Layer and a Dust Layer”, III Miedzynarodowa Szkola Wybuchowosci Pylow Przemyslowych, Turawa, 5-7.XI. 1982, pp. 53-64 (in Russian).
 3. Bedzinski, R., Jankowski, A., Jankowski, L.J., Wolanski, P.: „Application of Optical Methods to Investigation of Charge Conditioning and Combustion”, Archivum Combustionis, Vol. 14, No. 3-4, 1994, pp. 155-165.
 4. Wolanski, P., Gut, Z., Trzcinski, W.A., Szymanczyk, L., Paszula, J.,:”Vizualization of turbulent combustion of TNT Detonation products in a steel vessel”, Shock Waves (2000) vol.10, pp.127-136. 

Publikacje związane z eksploracją kosmosu i napędem rakietowym:

 1. Wolański P., Banaszkiewicz M., Kłos Z., Ziółkowski J., Zdziarski A., „Udział Polski w badaniach kosmicznych”,( “Polish participation in space research,”) Kwartalnik „Nauka”, tom 3/2008, Polska Akademia Nauk, 2008, str. 65-79.
 2. Wolański P.,: “Polish Contribution to Space Research”; Pol J Aviat Med Psychol 2013; 19(3): 45-52.
 3. Wiśniowski W., Wolański P.,: „Rola Instytutu Lotnictwa w Badaniach Kosmicznych”,(“The role of the Institute of Aviation in Space Research”), Prace IL, Nr 1 (234) 2014; str. 9-16.
 4. Wolański P., „Development of green propulsion systems for satellites and small rockets”; Journal of Polish-Brazilian Science and Technology, Vol 1, 2015, pp.50-71.
 5. Xie, Q. and Wolanski, P. and Luy, T.,: “Theoretical analyses of performance of the integrated rocket-ramjet engine”, Proceedings of the International Astronautical Congress, (2013) ,Vol.10, Pages 7674-7680.
 6. Adam Okninski, Bartosz Bartkowiak, Kamil Sobczak, Dominik Kublik, Pawel Surmacz, Grzegorz Rarata, Blazej Marciniak and Piotr Wolanski, : „Development of a Small Green Bipropellant Rocket Engine Using Hydrogen Peroxide as Oxidizer”, AIAA 2014-3592, https://doi.org/10.2514/6.2014-3592
 7. Wolański P., „Development of green propulsion systems for satellites and small rockets”; Journal of Polish-Brazilian Science and Technology, Vol 1, 2015, pp.50-71.
 8. Adam Okninski, Jan Kindracki, Piotr Wolanski,:” Multidisciplinary optimisation of bipropellant rocket engines using H2O2 as oxidiser”, Aerospace Science and Technology, Vol. 82–83, (2018), Pages 284-293, https://doi.org/10.1016/j.ast.2018.08.036;
 9. Okninski, A. and Kindracki, J. and Wolanski, P.,: “Rocket rotating detonation engine flight demonstrator”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, (2016), Volume 88, Issue 4, Pages 480-491;
 10. Pawel Nowakowski, Adam Okninski, Michal Pakosz, Dawid Cieslinski, Bartosz Bartkowiak, Piotr Wolanski,:” Development of small solid rocket boosters for the ILR-33 sounding rocket”, Acta Astronautica, Vol.138, (2017), Pages 374-383, doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.06.007;
 11. Jan Kindracki, Karolina Tur, Przemysław Paszkiewicz, Łukasz Mężyk, Łukasz Boruc, Piotr Wolański,:” Experimental research on low-cost cold gas propulsion for a space robot platform”, Aerospace Science and Technology, Vol. 62, (2017), Pages 148-157, doi.org/10.1016/j.ast.2016.12.001;
 12. Mezyk, L. and Gut, Z. and Paszkiewicz, P. and Wolanski, P. and Rarata, G,: “Research on thermal decomposition of hydrogen peroxide for low thrust propulsion system application”, Proceedings of the International Astronautical Congress, (2017), Vol. 14, ,Pages 9196-9202;
 13. Pawel Nowakowski, Michal Pakosz, Adam Okninski, Damian Rysak, Damian Kaniewski, Blazej Marciniak, Pawel Surmacz, Anna Kasztankiewicz, Miroslaw Szczepanik, Andrzej Matlok and Piotr Wolanski,:” Design of a Solid Rocket Motor for Controlled Deorbitation”, AIAA 2017-5083, https://doi.org/10.2514/6.2017-5083;
 14. Surmacz, P., Sobczak, K., Bartkowiak, B., Rarata, G., Okninski, A., Mayer, T., Wolanski, P., Bel, F.V.,:” Development status of 500 N – Class HTP/TMPDA Bi-propellant rocket engine”, Proceedings of the 69th International Astronautical Congress, IAC 2018; Bremen; Germany; Code 147415;
 15. Surmacz, P. and Rarata, G. and Sobczak, K. and Bartkowiak, B. and Okninski, A. and Wolanski, P. and Bel, F.V.,: “Experimental evaluation of a catalyst bed based on MnxOy/Al2O3 catalyst for decomposition of 98% hydrogen peroxide”, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, (2017); Code 195549,
 16. Sobczak, K. and Surmacz, P. and Bartkowiak, B. and Okninski, A. and Rarata, G. and Kublik, D. and Wolanski, P. and Bel, F.V, : “Test campaign of a green liquid Bi-propellant rocket engine using catalytically decomposed 98% hydrogen peroxide as oxidizer”, 2017, 53rd

Książki, Monografie i rozdzialy w książkach:

 1. Wolański, P.: „Dynamika zapłonu mieszanin gazowych” („Dynamics of Gas Mixture Ignition” – in Polish), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej/Mechanika, Z. 55, 1978.
 2. Ostrowski T. and Wolanski P.(Ed.): ”First National School on Explosibility of Industrial Dusts” (Pierwsza Krajowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych), November 14-16, 1978, Karpacz, Poland, Dept. of Chemical Engineering, Kansas State University, Manhattan, Kansas, 1979.
 3. Wolanski P., Zdanowski M. and Fangrat J. (Ed.) : “First International Colloquium on Dust Explosions”, Book of Papers, Part-1 and Part-2, Baranów, 8-10. XI.1984; Publshed by Pracownia Poligraficzna ZG SBG KGSP.
 4. Gmurczyk G., Klemens R., and Wolański P., (Ed.): “Proceedings of the Fourth International Colloquium on Dust Explosions”, Porąbka-Kozubnik4-9 November 1990. Oficyna Wydawniacza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1991
 5. Wolański P. (Ed.): Proceedings of the Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Pułtusk, 19-22 April, 1993; Oficyna Wydawniacza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993.
 6. Deng Xufan and Piotr Wolański (Ed,): “ Proceedings of the 6-th International Colloquium on Dust Explosions, Shenyang, P.R.C. August 29-September 2, 1994. Northeastern University Press, Shenyang, P.R. China,
 7. Antas, S., Wolański, P.: „Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych” („Thermogasodynamic Calculations of Aircraft’s Turbine Engines” – in Polish), Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.
 8. Kauffman, C.W., Sichel, M., Wolanski, P.: „Dust Related Detonations”, A.A. Borissov (Ed.), Dynamic Structure of Detonation in Gaseous and Dispersed Media, pp. 267-311. 1991, Kluwer Academic Publisher.
 9. Wolanski, P.: „Application of Pulsed Jet Combustion to Internal Combustion Engines”, in Dynamics of Exotermicity, J.Ray Bowen (Ed.), Gordon and Breach Publications, 1996, pp.131- 150.
 10. Słupek St., Wolański P.(Ed.), “ II Seminarium Naukowe Procesów Spalania, Prace seminarium, Wyd. “Akapit”, Kraków 1997, ISBN 83-7108-037-9.
 11. Wolański, P., (Ed.):” Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Kraków, 1999.
 12. Wolański, P. (Ed.):”Problemy spalania w silnikach spalinowych” („Problems of Combustion In Internal Combustion Engines” – in Polish), PAN, PIS, Kraków 2000.
 13. Frolov S.M., Zhang R., Wolanski P., (Ed.),: “Explosion Dynamics and Hazards”, TORUSS PRESS 2010, 512p. ISBN 978-5-94588-079-5.
 14. Wolański P.,” Moja działalność kosmiczna-wspomnienia”, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa, 2019.
 15. Wolański, P. (Ed.): “Research on detonative propulsion in Poland”, Institute of Aviation Scientific Publication No. 60, Warsaw: Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation, 2021. ISBN 978-83-63539-45-0.