Najważniejsze aktywności poza Politechnika Warszawską i poza Instytutem​ Lotnictwa

 1. Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, 2002-2019;
 2. Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk (1983-2019);
 3. Członek Senatu Akademii Sił Powietrznych w Dęblinie, 2008-2012;
 4. Redaktor Naczelny „Archivum Combustionis”, kwartalnika naukowego Polskiej Akademii Nauk, 1983 – 2004;
 5. Redaktor Naczelny „Postępy Astronautyki”, 2001-2006;
 6. Członek Komitetu Badań Naukowych, Sekcja T-12, Górnictwo, Geodezja i Transport, odpowiedzialny za napędy i badania kosmiczne, 1998-2002;
 7. Zespół ds. Bezpieczeństwa i Obrony Ministerstwa Nauki, 1998-2002, Przewodniczący Zespołu 2001-2002;
 8. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, 2003-2022;
 9. Członek Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (NCBIR), 2012-2016;
 10. Członek Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, 2014-2020;
 11. Institute for Dynamics of Explosions and Reactive Systems, USA, Członek Rady Dyrektorów, 1989-2015, Sekretarz, 1999-2003;
 12. Polskie Towarzystwo Astronautyczne, od 1961, Prezes 1987-1995, Honorowy Prezes od 1995;
 13. Polski Intytut Spalania (PIS) od 1995, Prezes 1995 – 2004, od 2004 Honorowy Prezes;
 14. Przewodniczący Polskiej Delegacji do Komitetu Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ – UN COPUOS 2002-2018;
 15. Drugi Wiceprzewodniczący United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, UN Vienna , 2012-2014;
 16. Członek International Editorial Advisory Board of “Journal of Engineering Physics and Thermophysics”, Mińsk, Białoruś, 2010-2016;
 17. Członek International Editorial Council of the Journal “Combustion, Explosions and Shock Waves”, Nowosybirsk, Rosja, 2010-2014;
 18. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma “Combustion Engines”, PTNSS, Polska, od 2005;
 19. Wizytujący Profesor, Concurrent Professor, Northeastern University, Shenyang, Chiny, 1999-2004;
 20. Wizytujący Profesor, Visiting Professor, University in Michigan, 1982, 1990-1991;
 21. Wizytujący Profesor, Visiting Professor, NTU, Singapur, 2008;
 22. Honorowy Profesor (Chair Guest Professor), Kunming University of Science and Technology, Chiny, (2016).