Organizator konferencji naukowych:

 • 11-th International Colloquium of Explosions and Reactive Systems (ICDERS) – Warszawa, 1987;
 • 16-th International Colloquium of Explosions and Reactive Systems (ICDERS) – Kraków, 1997;
 • First International Colloquium on Dust Explosions, Baranów, 1984;
 • Second International Colloquium on Dust Explosions, Jadwisin, 1986;
 • Third International Colloquium on Dust Explosions, Szczyrk, 1988;
 • Fourth International Colloquium on Dust Explosions, Porąbka-Kozubnik,1990;
 • Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Pułtusk, 1993;
 • Sixth International Colloquium on Dust Explosions, Shenyang, Chiny, 1994;
 • International Workshop on Detonation Propulsion, IWDP 2014, Institute of Aviation, Warsaw, 2014, Poland.
 • Tenth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Bergen,Norwegia, 2014;
 • Eleventh International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Dalian, Chiny, 2016.
 • International Workshops on Detonation for Propulsion (IWDP), Warsaw – 2014 and 2020;
 • Krajowe i Międzynarodowe Konferencje “Tendencje rozwojowe napędów Kosmicznych” od 1994 co dwa lata do chwili obecnej, organizator pierwszych dziesięciu konferencji i członek Komitetu organizacyjnego kolejnych,
 • Współorganizator Konferencji Naukowej „COSPAR-2000”, Warszawa, 2000.
 • Organizator obchodów rocznic: “50-tej Rocznicy Ery Kosmicznej”, Warszawa 2007, oraz „50-tej rocznicy NASA”, Warszawa 2008, Polska

Przewodniczący Komitetów Naukowych Konfereencji

 • First International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Bergen, Norway, 1996;
 • Second International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Shamburg, USA, 1998;
 • Third International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Tsukuba, Japan, 2000;
 • Fourth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Nancy, Francja, 2002;
 • Fifth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Kraków, Polska 2004;
 • Sixth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Halifax, Kanada, 2006;
 • Seventh Fourth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Sankt Petersburg, Rosja 2008;
 • Eight International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Yokohama, Japan, 2010;
 • Ninth International Symposium on Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Kraków, Polska, 2012.