1. Golinski J., Wolański P.: „Mechanizmy dzwigniowe zwane prostowodami”, Przegląd Mechaniczny, Nr 19, (1965), pp. 587-589.
 2. Golinski J., Wolański P.: „Mechanizmy dzwigniowe zwane prostowodami”, Przegląd Mechaniczny, Nr 21, (1965), pp. 641-645.
 3. Wolański, P.: „Hybrydy” silniki rakietowe na paliwo ciekło-stałe”, Skrzydlata Polska, Nr 37, 1965, str. 10-11.
 4. Wolański P.: „Spalanie naddźwiękowe oraz jego zastosowanie w hipersonicznych silnikach strumieniowych, Część I”, Technika Lotnicza i Astronautyczna, Nr 10-11, (1966), pp. 18-24.
 5. Wolański P.: „Spalanie naddźwiękowe oraz jego zastosowanie w hipersonicznych silnikach strumieniowych, Część II”, Technika Lotnicza i Astronautyczna, Nr 12, (1966), pp. 8-12.
 6. Wolański P.: „Rury i tunele uderzeniowe”, Technika Lotnicza i Astronautyczna, Nr 3, (1969), pp. 10-12.
 7. Wolański P., Jaworski K.: „Wyznaczanie pola temperatur płomienia mieszanki pyłowo-powietrznej metoda  fotograficzną”,  Archiwum  Procesów Spalania, Vol. 1, Nr 1, (1970), pp. 85-88.
 8. Wolański P., Wójcicki S.: „Mechanizm powstawania wybuchu przy nadkrytycznym wypływie paliwa gazowego do atmosfery” (”Mechanism of initiation of explosion during supercritical outflow of gas fuel into atmosphere”), Archiwum Procesów Spalania, Vol. 2, Nr 3, (1971), pp. 141-155.
 9. Kowalski J.M., Wolański P., Wójcicki S.: „Badanie półspalania metanu”, Archiwum Procesów Spalania, Vol. 2, Nr 3, (1971), pp. 239-244.
 10. Wolański P.: „Mechanizm powstawania wybuchu gazu syntezowego przy wypływie z instalacji ciśnieniowej”, CHEMIK, Nr 1, (1972), pp. 23-27.
 11. Pyzik J., Styczek A., Wolański P.: „Zapłon mieszaniny pyłowo-powietrznej od gorących spalin”, Archiwum Procesów Spalania, Vol. 3, Nr 1, (1972), pp. 13-28.
 12. Wolański P.: „Stabilizacja płomienia mieszaniny powietrza i pyłu węglowego ciałami nieopływanymi”, Archiwum Procesów Spalania, Vol. 3, Nr 3, (1972), pp. 231-247.
 13. Croshko V.N., Soloukhin R.I., and Wolański P.: „Population Inversion by Mixing in a Shock Tube Flow”, Optics Communications, Vol. 6, Nr 3, (1972), pp. 275-277.
 14. Klimkin V.F., Soloukhin R.I., and Wolański P.: „Initial Stages of a Spherical Detonation Directly  Initiated by a Laser Spark”, Combustion and Flame 21, (1973), pp. 111-117.                 
 15. Croshko V.N., Soloukhin R.I., and Wolański P.: „Population Inversion by Mixing in a Shock Tube Flow”, Recent Developments in Shock Tube Research, Proceedings of the Ninth   International   Shock Tube Symposium, Stanford University, (1973), pp.167-172.
 16. Wolański P.: „Lasery gazodynamiczne wzbudzane spalaniem”, Archiwum Procesów Spalania, Vol. 4, Nr 1, (1973), pp. 67-79.
 17. Wolański P.: „Badanie zapłonu stechiometrycznej mieszaniny gazu ziemnego z powietrzem”, Archiwum Procesów Spalania, Vol. 4, Nr 3, (1973), pp. 311-316.
 18. Wolański P., and Wojcicki S.: „Investigation into the Mechanism of the Diffusion Ignition of a Combustible Gas Flowing into an Oxidizing Atmosphere”, Fourteenth Symposium (International) on Combustion, at The Pennsylvania State University, August 20-25,  (1972),  Organized  by  The  Combustion Institute,  Pittsburgh,  (1973), pp. 1217-1223.
 19. Wolański P., and Wojcicki S.: „The Mechanism of Ignition of a Combustible Mixture by Expansion of an Inert Gas”, European Symposium on Combustion, Sheffield, (1973), pp. 220-224.
 20. Wolański P., Wójcicki S.: „Badanie mechanizmu zapłonu mieszaniny palnej przy wypływie gazu  obojętnego”,   Archiwum  Procesów Spalania,  5,  Nr 1,  (1974), pp. 5-11.
 21. Wolański P., and Wojcicki S.: „Stabilization of Coal Dust-Air Mixture by Bluff Bodies”, Fifteenth  Symposium  (International)  on  Combustion, Pittsburgh, 1974, pp. 1295-1302. 
 22. Wolański P.: „Rozpad gazowej detonacji”, Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 6, Nr 1, (1975), pp. 135-139.
 23. Wolański P.: Uwagi o pracy „Samozapłon rozdrobnionych kropel paliwa w gorącym utleniaczu”, Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 6, Nr 3, (1975), pp. 437-439.
 24. Bulewicz, E.,M., Wolański, P., and Wojcicki, S.: „Analysis of the Ignition of a Hydrogen-Oxygen Mixture by a Hot Surface”, Deuxieme Symposium Europeen Sur La Combustion, Orléans, The Combustion Institute, T. I, (1975), pp. 126-131.
 25. Wolański P.: „Oznaki Ziemskiego Pochodzenia Księżyca” („Evidences of the Origin of the Moon from the Earth”), Geofizyka, Nr 1, Warszawa, (1976), pp. 5-25.
 26. Wolański P.: „Origin of the Moon by Collision”, Postepy Astronautyki, Nr 1, (1977), pp. 7-26.
 27. Bulewicz E.M., Buksowicz W., Guzy Z., Hassanieh N., Wolański P., Wójcicki S.: „Zapłon mieszaniny wodorowo-tlenowej od gorącej powierzchni”, Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 8, Nr 1, (1977), pp. 85-93.
 28. Wolański P.: „O założeniach do analizy procesu samozapłonu rozdrobnionych kropel paliwa w gorącym utleniaczu”, Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 8, Nr 2, (1977), pp. 297-301.
 29. Wolański P.: „Numerical analysis of the coal dust-air mixtures combustion”, Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 8, Nr 3, (1977), pp. 451-458.
 30. Wolański P.: „Historia Dynamicznego Układu Ziemia-Księżyc”, Geofizyka Stosowana, Nr 2, Warszawa, (1978), pp. 94-108.
 31. Miechtiew R.I., Karpow W.P., Wójcicki S., Wolański P.: „Nekotorye osobennosti gorenja posloinogo zarjada i vydelenija pri etom toksichnych komponetov”, Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 9, Nr 4, (1978), pp. 645-660 (in Rusian).
 32. Wolański P.: „Teoria detonacji”, Pierwsza Krajowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych, Wykłady Szkoły, 14-16.XI.1978, Karpacz, (1978), pp. 12-20.
 33. Ostrowski T., Wolański P., Wolski J., Wójcicki S.: „Wybuchy mieszanin pyłowych”, Pierwsza Krajowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych, Wykłady Szkoły, 14-16.XI.1978, Karpacz, (1978), pp. 91-98.
 34. Levin V.A., Chernyi G.G., Teodorczyk A., Wolański P., Wojcicki S., : „The initiation of a detonation process in H2 – Cl2 mixture”, Archivum Termodynamiki I Spalania, Vol. 9 (1978), pp.613-622                                 
 35. Wolański P.: „Theory of Detonation”, Proceedings of the First National School on Explosibility of Industrial Dusts, (translated from Polish by Y. Pomeranz), published for the U.S. Grain Marketing Research Laboratory, SEA-AR-United States Department of Agriculture, Manhattan, Kansas, (1979), pp. 10-19.
 36. Ostrowski T., Wolański P.: „Explosion of Dust Mixtures”, Proceedings of the First National School  on  Explosibility  of  Industrial  Dusts,  (translated  from Polish by Y. Pomeranz), published for the U.S. Grain Marketing Research Laboratory, SEA-AR-United States Department of Agriculture, Manhattan, Kansas, (1979), pp. 87-95.
 37. Kauffman C.W., Wolański P., Ural E., Nicholls J.A., Van Dyk R.: „ Shock Wave Initiated Combustion of Grain Dust”, Proceedings of the International Symposium on Grain Dust, Manhattan, Kansas, (1979), pp. 164-190.
 38. Wolański P.: „Explosion Hazards of Agricultural Dust”, Proceedings of the International Symposium on Grain Dust, Manhattan, Kansas, (1979), pp. 422-446.
 39. Wolański P.: „Teoria detonacji”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 2, Warszawa, (1979), pp. 7-14.
 40. Ostrowski T., Wolański P., Wolski J., Wójcicki S.: „Wybuchy mieszanin pyłowych”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 2, (1979), pp. 30-33.
 41. Klimkin V.F., Wolański P.: „Laserowa fotografia smugowa”, Archiwum Termodynamiki i Spalania, Vol. 10, Nr 4, (1979), pp. 637-643.
 42. Kauffman C.W., Nicholls J.A., Wolański P.: „Detonacja w mieszaninach pyłowo-powietrznych”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 12-26.
 43. Buksowicz W., Lizut-Skwarek M., Wolański P.: „Dolna granica wybuchowości i minimalna dawka wybuchowa”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 27-40.
 44. Buksowicz W., Lizut-Skwarek M., Wolański P.: „Badanie procesu rozpylania pyłów”, Biuletyn Informacji Technicznej KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 53-59.
 45. Buksowicz W., Wolański P.: „Wpływ warunków na szybkość narastania ciśnienia wybuchu”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 87-96.
 46. Levin V.A., Tunik J.V., Wolański P.: „Model matematyczny procesu wybuchu mieszaniny pyłowo-powietrznej”, Biuletyn Informacji Technicznej KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 97-102.
 47. Ostrowski T., Dąbkowski A., Wolski J., Wolański P.: Badanie dynamiki wybuchu w zbiorniku z  otworami  dekompresyjnymi”,  Biuletyn  Informacji Technicznej, KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 162-172.
 48. Buksowicz W., Glinka W., Wolański P.: „Modelowanie procesu tłumienia wybuchu”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 148-153.
 49. Buksowicz W., Klemens R., Wolański P.: „Propozycja normalizacji oznaczania minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 196-202.
 50. Buksowicz W., Wolański P.: „Propozycja normalizacji oznaczania minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 3-4, (1980), pp. 202-207.
 51. Wolański P.: „Problems of Dust Explosions”, First Specialists Meeting (International) of the  Combustion  Institute,  20-24  July 1981,  The  Combustion  Institute,  II, (1981), pp. 497-502.
 52. Buksowicz W., Wolański P.: „Flame Propagation in Dust-Air Mixtures at Minimum Explosive Concentration”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 87, (1981), pp. 414-425.
 53. Wolański P., Wojcicki S.: „On the mechanism of influence of obstacles on the flame propagation”, Archivum Combustionis, Vol. 1, No. 1/2, (1981), pp.69-74.
 54. Wolanski P., Kauffman C.W., Sichel M., and Nicholls J. A., „ Detonation of Methane-Air Mixtures“, Eighteenth Symposium (International) on Combustion, The Combustion Institute, (1981), 1651-1660.
 55. Babul W., Wolański P.: „Aktualne problemy spalania i wybuchowości”, Problemy Naukowe w Wybranych Dziedzinach Techniki Przeciwpożarowej i Przeciwwybuchowej, NOT, (1981), pp. 81-86.
 56. Boiko V.M., Wolański P., Klimkin V.: „Osobiennosti rozvitija iniciiruemogo lazernym izlucheniem zaziganija ugolnych czastic”, Fizika Goreniia i Vzrywa, No. 5, Novosibirsk, (1981), pp. 71-77 (in Rusian).
 57. Wolański P.: „Fundamental Problems of Dust Explosion”, Proceedings of the International Conference on Fuel-Air Explosions held at McGill University, Montreal, Canada, November 4-6, 1981, Fuel-Air Explosions, University of Waterloo Press, (1982), pp. 349-374.
 58. Wolański P.: „Dust Explosion”, Proceedings of the International Conference on Fuel-Air Explosions held at McGill University, Montreal, Canada, November 4-6, 1981, Fuel-Air Explosions, University of Waterloo Press, (1982), pp. 979-981.
 59. Wolański P.: „Gas and Dust Explosion Research in Poland”, Proceedings of the International Conference on Fuel-Air Explosions held at McGill University, Montreal, Canada, November 4-6, 1981, Fuel-Air Explosions, University of Waterloo Press, (1982), pp. 603-621.
 60. Boiko V.M., Papyrin A.N., Poplavski S.V., Wolański P., Zalesinski M.: „ High-Speed Laser Photography of the Mixture Formation During Interaction of a Shock Wave with a Liquid Layer and a Dust Layer”, III Miedzynarodowa Szkola Wybuchowosci Pylow Przemyslowych, Turawa, 5-7.XI. (1982), pp. 53-64 (in Russian).
 61. Medvedev A.E., Fedorov A.V., Fomin V.M. Teodorczyk A., Wolański P.: „Mathematical Simulation of the Ignition of Aerodispersed Systems”, III Międzynarodowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych, Turawa, 5-7.XI. (1982), pp. 65-74, (in Russian (in Russian).
 62. Kauffman C.W., Ural Erdem, Nicholls J.A., Wolański P.: „Detonation Waves in Confined Dust Clouds, III Międzynarodowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych, Turawa, 5-7.XI.1982r., (1982), pp. 75-88.
 63. Babul W., Wolański P.: „Aktualne problemy spalania i wybuchowości pyłów przemysłowych”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 4, (1982), pp. 5-9.
 64. Boczek B., Glinka W., Wolański P.: „Zapłon mieszanin palnych od gorącej cząstki stali”, Biuletyn Informacji Technicznej, KGSP, Nr 4, (1982), pp. 18-25.
 65. Buksowicz W., Jarosinski J., Klemens R., Wolański P.: „Struktura płomienia i mechanizm propagacji w granicznych mieszankach pyłowo-gazowych w rurze”, Biuletyn Informacji Technicznej KGSP, Nr 4, (1982), pp. 33-41.
 66. Boczek B., Glinka W., and Wolański P.: „Ignition of a Combustible Mixture by a Burning Metal Particle”, Oxidation Communications 5, No. 1-2, (1983), pp. 157-173.
 67. Buksowicz W., Klemens R., and Wolański P.: „An Investigation of the Structure of Dust-Air Flames”, Oxidation Communications 5, No. 1-2, (1983), pp. 175-188.
 68. Wolański P.: „Vosplamenenie i gorenie organicheskich pylei udarnuch volnach”, Fizika Goreniia i Vzrywa, No. 5, Novosibirsk, (1984), pp. 29-36. (po rosyjsku)
 69. Wolinski M., Wolański P.: „Transition into Detonation in Gaseous Mixtures in the Presence of Inert Particles”, First International Colloquium on Explosibility of Industrial Dusts, Part 1, Baranów, 8-10.XI.1984, (1984), pp.196-207.
 70. Jarosinski J., Klemens R., Wolański P.: „Investigation of the Inert Particles Influence on Gaseous Flame Structure Near the Lower Flammability Limit”, First International Colloquium on  Explosibility  of Industrial Dusts,  Part 1,  Baranów,  8-10.XI.1984, (1984), pp. 30-38.
 71. Fangrat J., Wardziak A., Weronski P., Zdanowski M., Klemens R., Wolanski P.: ”Investigation of the Process of Flame Acceleration In Dust – Air Mixture In a Long Vertical Tube”, First International Colloquium on Explosibility of Industrial Dusts, Part 2, Baranów, 8-10.XI.1984, (1984), pp.80-87
 72. Siwiec S., Wolański P.: „Detonation cell structure in CH4-air mixture at high pressure”, Archivum Combustionis, Vol. 4, No. 3, (1984), pp. 249-253.
 73. Wolański P., Lee D., Sichel M., Kauffman C.W., and Nicholls J.A.: „The Structure of Dust  Detonations”,  Progress  in  Astronautics  and  Aeronautics, Vol. 94, (1984), pp. 241-263.
 74. Wolański P.: „Zapłon i spalanie pyłów organicznych w falach uderzeniowych”, Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Nr 65, (1984), pp. 15-32.
 75. Kauffman C.W., Wolański P.,  Arisoy A.,  Adams P.R.,  Maker B.N., and Nicholls J.A.: „Dust, Hybrid, and Dusty Detonations”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 84, (1984), pp. 221-240.
 76. Boiko V.M., Papyrin A.N., Wolinski M., Wolański P.: „Dynamics of Dispersion and Ignition of Dust Layers by a Shock Wave”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 94, (1984), pp. 293-301.
 77. Rutkowski J., Saragih R., Weronski P., Wolański P.: „Cascade-System” – a new way of  a lean mixture ignition”,  Archivum  Combustionis,  4,  No. 4,   (1984),  pp. 309-320. 
 78. Klemens R., Wolański P.: „Structura plameni v pylevozdushnych i pylezazornych smesach blizi niznei granicy gorenija”, Problemy tepto- i massoobmena v sovremiennoi technologii, sziganija i gazifikacji tverdogo topliva, materialy Mezdunzrodnoi szkoly – seminaria, Minsk, (1984), pp. 51-64, (po rosyjsku).
 79. Wolinski M., Wolański P.,  Myers R.M.,  Kauffman C.W., Sichel M., and Nicholls J.A.: „Influence of Inert Particles on Deflagration-Detonation Transition in Gas Mixtures”, Proceedings of the Ninth International Pyrotechnic Seminar, Colorado Springs, (1984), pp. 861-872.
 80. Wolinski M., Wolański P.: „Wpływ halonów na zapłon mieszaniny propan-powietrze”, Biuletyn Inf. Technicznej KGSP, Nr 3-4, (1984), pp. 13-20.
 81. Klemens R., Wolański P.: „Structura plameni v pylevozdushnych i pylezazornych smesach blizi niznei granicy gorenija”, Problemy tepto- i massoobmena v sovremiennoi technologii, sziganija i gazifikacji tverdogo topliva, materialy Mezdunzrodnoi szkoly – seminaria, Minsk, (1984), pp. 51-64, (po rosyjsku).
 82. Sichel M., Baek S.W., Kauffman C.W., Maker B., Nicholls J.A., and Wolański P.: „The Shock Wage Ignition of Dusts”, American Institute of Aeronautics and Astronautics 22nd Aerospace Sciences Meeting, (1984), pp. 1-9.
 83. Sichel M., Baek S.W.,  Kauffman C.W.,  Maker B.,  and  Nicholls  A., Wolański P.: „The Shock Wave Ignition of Dusts”, AIAA Journal, Vol. 23, No. 9, (1985), pp. 1374-1380.
 84. Wolański P.: „Optimization of the Propulsion for Meterological Probe”, Acta Astronautica, Vol. 12, No. 1, (1985), pp. 49-51
 85. Wardziak A., Weronski P., Zdanowski M., Fangrat J., Wolański P.: „Badanie procesu wybuchu pyłów w rurze pionowej”, Biuletyn Informacji Technicznej, (1984 lub 1985), pp. 5-12.
 86. Wolański P., Wolinski M.: „Matematicheskaya model processa detonacji v pylegazovoi smesi”, Teplomassoobmen-VII, Doklady inostrannych uchenych, chast 1, Minsk, (1985), 76-84, (in Russian).
 87. Klemens R., Wolański P.: „Flame Structure in Dusted-Air and Hybrid-Air Mixtures Near Lean Flammability Limits”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 105, (1985), 169-183.  
 88. Klemens R., Pancewicz T., Wolański P.: „Badanie struktury płomienia homogenicznego i heterogenicznego w pobliżu dolnej granicy spalania”, Biuletyn Informacyjny Instytutu  Techniki  Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Nr 67, (1985),   41-60.
 89. Wolański P.,: „ Dust Explosion Research and the Explosion Hazard Evaluation for Combustible Mixtures in Poland”, International Symposium on the Explosion Hazard Classification of Vapors, Gases and Dusts, national Material Advisory Board, NRC, Washington DC, , July 15-18 1986, pp. VIII-1 – VIII-29,
 90. Fangrat J., Glinka W., Wolański P., Wolinski M.: „Struktura detonacji w mieszaninach pyłów organicznych z tlenem”, Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Nr 69, (1986), pp. 11-24.
 91. Wolinski M., Wolański P.: „Wpływ cząstek neutralnych na detonacje mieszanin gazowych”, Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Nr 69, (1985), pp. 25-48.
 92. Gieras M., Klemens R., Wolański P., Wojcicki S.: „Experimental and Theoretical Investigation into the Ignition and Combustion Processes of Single Coal Particles Under Zero and Normal Gravity Conditions”, Twenty-first (International) on Combustion / The Combustion Institute, (1986), pp. 315-323.
 93. Gieras M., Klemens R., and Wolański P.: „Experimental and Theoretical Study of Ignition of Single Coal Particles at Zero Gravity”, Acta Astronautica, Vol. 13, No. 5, (1986), pp. 231-239.
 94. Wolański P.: „Dust Explosion Research and the Explosion Hazard Evaluation for Combustible Mixture in Poland”, Proceedings of the International Symposium on the Explosion Hazard Classification of Vapors, Gases, and Dusts, (1987), pp. 125-140.
 95. Kusmierz A., Wolinski M., and Wolański P.: „Investigation on Coal Gasification in the Detonation Wave”, Reprint of Shock Tubes and Waves, Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Shock Tubes and Waves, Aachen, West Germany, July 26-31, (1987), pp. 811-817.
 96. Fangrat J., Wolinski, M., Wolański, P.: „Wybuchowe właściwości pyłów drzewnych”, Materiały na   VI  Sympozjum   MODYFIKACJA  DREWNA’87,  Rydzyna,  (1987), pp. 52-59.
 97. Gieras M., Klemens R., Wolański P.: „The Mechanism of Ignition and Combustion of Single Coal Particles in the Presence of Methane at Normal and Zero Gravity”, Proceedings of Shenyang International Symposium on Dust Explosions, Shenyang P.R.C., Sept. 14-16, (1987), pp. 45-62.
 98. Wolański P.: „Detonation in Dust Mixtures”, Proceedings of Shenyang International Symposium on Dust Explosions, Shenyang P.R.C., Sept. 14-16, (1987), pp. 568-598.
 99. Wolański P.: „Alternatywne paliwa lotnicze do silników turbinowych”, Technika Lotnicza i Astronautyczna, Nr 2, (1987), pp. 6-8.
 100. Fangrat J., Glinka W., Wolański P., Wolinski M.: „Detonation Structure in Organic Dust-Oxygen Mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 7, No. 3/4, 1987, pp. 321-332.
 101. Woliński M., Wolański P.: „Gaseous Detonation Processes in Presence of Inert Particles”, Archivum Combustionis, Vol. 7, No. 3/4, (1987), pp. 353-370.
 102. Wolański P.: „Badania kinetyki zapłonu w rurach uderzeniowych”, Biuletyn Informacji Technicznej, (1987 lub 1988), pp. 62-67.
 103. Wolański P., Liu J.C., Kauffman C.W., Nicholls J.A., and Sichel M.: „The Effects of Inert  Particles  on Methane-Air Detonations”,  Archivum Combustionis, Vol. 8,        1, (1988), pp. 15-32.   
 104. Goral P., Klemens R., Wolański P.: „Mechanism of Gas Flame Acceleration in the Presence of  Neutral Particles”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 113, (1987), pp. 325-335. 
 105. Fangrat J., Wolański P.: „Effect of Radiation and Convection on Flame Propagation Over a Solid Fuel Bed”, Progress in Astronautics and Aeronautics,  113, (1987), pp. 406-418. 
 106. Gmurczyk G., and Wolański P.: „Influence of Jet Characteristic and Effect of Geometry on Combustion of a Methane-Air Mixture in a Constant-Volume Chamber”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 113, (1987), pp. 263-276.
 107. Wolański P.: „Air-breathing Space Boosters”, Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Vol. XLIII/XLIV, 32, (1988/1989), pp. 355-364.
 108. Dahab O.M., Kapuscinski M., Wolański P., Wolinski, M.: „Detonation Processes in Egyptian Brown  Coal Dust – Oxygen   Mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 9, No. 1/4, (1989), pp. 197-204. 
 109. Lebecki K., Sliz J., Wolański P.: „Investigation on Grain Dust Explosions in Large Scale”, Archivum Combustionis, Vol. 9, No. 1/4, (1989), pp. 291-303.
 110. Dahab O., Kapuscinski M., Wolański P.: „Influence of Dust Parameters on Detonation Velocity, Structure, and Limits”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 133, (1989), pp. 356-370.
 111. Fangrat J., Wolański P.: „Major Factors Influencing Flame Spreading Over Solid Fuel Layer”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 132, (1989), pp. 261-274.
 112. Lebecki K., Sliz J., Dyduch Z., Wolański P.: „Critical Dust Layer Thickness for Combustion of Grain Dust”, Progress  in  Astronautics  and  Aeronautics, Vol. 132, (1989), pp. 51-58.  
 113. Wolański P.: „Deflagration and Detonation Combustion of Dust Mixtures”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 132, (1989), pp. 3-31.
 114. Mazurkiewicz J., Jarosinski J., Wolański P.: „Gas Composition in a Laminar Cornstarch Dust-air Flame”, Proceedings of the Fourth International Colloquium on Dust Explosions, Porabka-Kozubnik, 4-9 November, 1990, Warsaw, (1991), pp. 95-116.
 115. Gieras M., Wolański P., Wolinski M.: „Influence of the Oxygen Content on Explosive Properties of Dust”, Proceedings of the Fourth International Colloquium on Dust Explosions, Porabka-Kozubnik, 4-9 November, 1990, Warsaw, (1991), pp. 184-194.
 116. Lebecki K., Sliz J., Dyduch Z., Wolański P.: „Combating of Grain Dust Explosions with Water Barriers”, Proceedings of the Fourth International Colloquium on Dust Explosions, Porabka-Kozubnik, 4-9 November, 1990, Warsaw, (1991), pp. 294-308.
 117. Wolański P.: „Influence of non-isentropic processes on transition from deflagration to detonation in combustible mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 11, No. 3-4, (1991), pp. 143-149.
 118. Abdel-Maged S.I., Lezanski T., Rychter T.J., Teodorczyk A., Wolański P.: „Combustion jet ignition of a turbulent charge – a constant volume bomb study”, Archivum Combustionis, Vol. 11, No. 3-4, (1991), pp. 241-250.
 119. Wolański P., Sacha W., Zalesinski M.: „Effect of Dust Concentration on Detonation Parameters in Grain Dust – Air Mixtures”, Proceedings of the Fourth International Colloquium on   Dust   Explosions,   Porabka-Kozubnik,  4-9   November,    1990, Warsaw, (1991), pp. 355-370.  
 120. Dahab O.M., Kapuscinski M., Wolański P., Wolinski M.: „Detonation Phenomena in Grain Dust-Oxygen Mixtures”, Proceedings of the Fourth International Colloquium on Dust  Explosions,   Porabka-Kozubnik,   4-9 November,    1990, Warsaw, (1991), pp. 371-385. 
 121. Klemens R., Malanowski P., and Wolański P.: „Velocity and Structure of Turbulent Dust Flames”,    Flame  Structure,  Nauka, Vol. 1, Novosibirsk,  (1991), pp. 163-167.
 122. Jach K., Wolański P.: „Computation of the collision of a large asteroid with the primordial earth”, Shock Waves, Proceedings of the 18th International Symposium on Shock Waves, Held at Sendai, Japan 21-26 July 1991, (1991), pp. 409-414.
 123. Wolański P.,: “Silniki przelotowe w rakietach Kosmicznych”, Postępy Astronautyki, T. 23, Nr 1-2, (1991), pp.5-14.
 124. Jach K., Wolański P.: „Obliczenia numeryczne zderzenia dużych asteroid z Ziemia”, Postępy Astronautyki, T. 23, Nr 1-2, (1991), pp. 15-28.
 125. Fangrat J., Wolański P.: „One-Dimensional Analytical Model of Flame Spread Over Solids”, Journal of Fire Sciences, Vol. 9, (1991), pp. 424-437.
 126. Wolański P.: „The Origin of Continents”, Postępy Astronautyki, T. 24, Nr 1-2, (1992), pp. 69-85.
 127. Jach K., Mroczkowski, M., Wolański P.: „Computation of the Effect of Collision of Large Asteroids with the Earth”, Proceedings of All Union Conference on Asteroid Hazard, St. Petersburg, (1992),  85-90, (in Russian).
 128. Wolański P.: „Collision of a Large Asteroid with Primordial Earth and the Origin of the Continents”, Proceedings of All Union Conference on Asteroid Hazard, St. Petersburg, (1992),  157-164, (in Russian).
 129. Wolinski M., Kapuscinski M., Wolański P.: „Detonation Processes in Dusty Mixtures of Different Oxygen Contents”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 154, 1991 (1992), pp. 135-147.
 130. Abdel-Mageed S.I., Lezanski T., and Wolański P.: „Performance of a Pulsed Jet Combustion System in a Swirl and a Turbulent Field”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 152, 1991 (1992), pp. 332-342.
 131. Li Y.-C., Alexander C.G., Wolański P., Kauffman C.W., and Sichel M.: „Experimental Investigations of Accelerating Flames and Transition to Detonation in Layered Grain Dust”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 154, 1991, (1992), pp. 170-184.
 132. Wolinski M., Wolański P.: „Shock-Wave Induced Combustion of Dust Layers”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 152, 1991 (1992), pp. 105-118.
 133. Gieras M., Wolański P.: „Flame propagation and extinction in the hybrid mixtures at micro gravity and normal gravity conditions”, Archivum Combustionis, Vol. 12, No. 1-4, (1992), pp. 109-123.
 134. Wolański P.: „Dust explosion research in Poland”, Powder Technology, 71, (1992), pp. 197-206.
 135. Kauffman C.W., Sichel M., and Wolański P.: „Research on dust explosions at the University of Michigan”, Powder Technology, 71, (1992), pp. 119-134.
 136. Gmurczyk G., Lezanski T., Kesler M., Chomiak T., Rychter T and Wolański P.: „Single Compression Machine Study of a Pulsed Jet Combustion (PJC)”, Twenty-Fourth Symposium (International) on Combustion / The Combustion Institute, (1992), pp. 1441-1448.
 137. Wolański P., Kauffman C.W. and Sichel M.: „Deflagration and Detonation of Organic Dust-Air Mixtures”, The first World Seminar on the explosion phenomenon and on the application of explosion protection techniques in practice, 17-21 February 1992 Scandic Crown Hotel, Brussels, Belgium, EuropEx, Section 1: Process Safety, (1992)
 138. Glinka W., Klemens R., Wolański P.: „Experimental and Theoretical Studies on Radiative Ignition of Dust Layer”, Proceedings of the Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, (1993), pp. 69-86.
 139. Gieras M., Klemens R., and Wolański P.: „Pyrolysis Processes during Grain Dust-Air Mixture Explosions”, Proceedings of the Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Oficyna  Wydawnicza   Politechniki   Warszawskiej,  Warszawa, (1993), pp. 137-152. 
 140. Alexander C.G., Harbaugh A.S., Kauffman C.W., Li Y.C., Cybulski K., Dyduch Z., Lebecki K., Sliz J., Klemens R., Wolański P., Zalesinski M.: „The Establishment of Dust Detonations”, Proceedings of the Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Oficyna Wydawnicza  Politechniki  Warszawskiej,  Warszawa,   (1993), pp. 365-381.
 141. Klemens R., Teodorczyk A., Wolański P., and Wolinski M.: „Detonation Parameters of Hybrid Mixtures Containing Grain Dusts”, Proceedings of the Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Supplement, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, (1993), pp. 57-69.
 142. Sheng J., Kauffman C.W., Sichel M., Wolański P., and Tonello N.A.: „Enhancement and Generation of Detonations Using Dust Layers”, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 154, 1991 (1992), pp. 185-194.
 143. Lezanski T., Kesler M., Rychter T., Teodorczyk A., and Wolański P.: „Performance of Pulsed Jet Combustion (PJC) System in a Research Engine”, SAE Paper 932709, (1993), pp. 1-6.
 144. Glinka W., Klemens R., Wolański P.: „Radiative ignition of dust layer”, Archivum Combustionis, Vol. 13, No. 3-4, (1993), pp. 149-161.
 145. Rychter T., Teodorczyk A., Wolański P.: „Two-Dimensional Simulation of Combustion in Enclosure”, Proceedings of the Japanese-Polish Joint Seminar on Advanced Computer Simulation, Toranomon Pastoral, Tokyo, November 8-9, (1993), pp. 10-19.
 146. Banaszek J., Benkiewicz K., Glinka W., and Wolański P.: „Numerical Simulation of Radiative Ignition of the Solid Fuel”, Proceedings of the Japanese-Polish Joint Seminar on Advanced Computer Simulation, Toranomon Pastoral, Tokyo, November 8-9, (1993), pp. 28-34.
 147. Jach K., Mroczkowski M., Swierczynski R., Wolański P.: „Numerical Calculations of Dynamical Effects of High Velocity Collisions”, Proceedings of the Japanese-Polish Joint Seminar on Advanced Computer Simulation, Toranomon Pastoral, Tokyo, November 8-9, (1993), pp. 39-51.
 148. Wolański P.,: „Grain Dust Explosion and Control”, Final Report for US Dept. of Agriculture, Institute of Heat Engineering of the Warsaw University of Technology, Warsaw, 1993.
 149. Klemens R., Kapuscinski M., Wolinski M., and Wolański P.: „Investigation of Organic Dust Detonation in the Presence of Chemically Inert Particles”, Combustion and Flame, No. 99, (1994), pp. 742-748.
 150. Wolański P., Benkiewicz K., Blogowski M., Malawko P., Sornek P.: „Experimental and Numerical Modelling of the PJC Generator”, Archivum Combustionis, Vol. 14, No. 1-2, (1994), pp. 25-36.
 151. Frolov S.M., Noskov M.A., Wolański P.: „Auto-Ignition in Near-Wall Boundary Layer as a Cause of Deflagration to Detonation Transition”, Archivum Combustionis, Vol. 14, No. 1-2, (1994), pp. 65-72.
 152. Bedzinski R., Jankowski A., Jankowski L.J., Wolański P.: „Application of Optical Methods to Investigation of Charge Conditioning and Combustion”, Archivum Combustionis, Vol. 14, No. 3-4, (1994), pp. 155-165.
 153. Wolanski P., Benkiewicz K., Blogowski M., Malawko P., Sornek R.,: „Experimental and Numerical Modelling of the PJC Generator”, Archivum Combustionis, Vol. 14, (1994),
 154. Wolański P.: „Minimum Explosive Concentration of Dust-Air Mixtures”, Proceedings of the 6th International Colloquium on Dust Explosions, Deng Xufann and Wolanski P. (Ed), Snenyang, P.R.C., August 29-september 2, 1994, pp. 206-219,
 155. Detkovskii D.A., Frolov S.M., Furmanski P., Wolański, P.: „Zero-Dimensional Thermochemical Model   of    Pulsed Jet  Combustion in a Constant Volume Chamber”,  Biuletyn ITC, (1994),
 156. Wolański P.: „Detonation of Organic Dust-Air Mixtures”, Proceedings of the Twentieth International Pyrotechnics Seminar, 25-29 July 1994, IIT Research Institute, Chicago, USA, (1994), pp. 1109-1120.
 157. Detkovskii D.A., Frolov S.M., Furmanski P., Wolański P.: „Thermochemical Model of a Two-Stage Combustion Process in the Concept of Pulsed Jet Combustion”, Proceedings of the ZEL’DOVICH MEMORIAL, International Conference on Combustion, Vol. 2, Moscow, 12-17 September (1994), pp. 238-243.
 158. Frolov S.M., Suffa M., Tatschl R., Wolański P.: „3D Modeling of Pulsed Jet Combustion”, Proceedings of the ZEL’DOVICH MEMORIAL, International Conference on Combustion, Vol. 2, Moscow, 12-17 September (1994), pp. 243-247.
 159. Noskov M.A., Frolov S.M., Wolański P.: „The Effect of Non-Isentropic Processes on Deflagration to Detonation Transition in Gaseous Combustible Mixtures”, Proceedings of the ZEL’DOVICH MEMORIAL, International Conference on Combustion, Vol. 2, Moscow, 12-17 September (1994), pp. 370-376.
 160. Wolański P.: „Influence of Obstacles and Inert Particles on Transition to Detonation in Gaseous Combustible Mixtures”, Proceedings of the Japan-Central Europe Joint Workshop on Advanced Computing in Engineering, September 26-29, 1994, Pultusk, Institute of Fundamental Technological Research PAS, Warsaw, (1994), pp. 13-25.
 161. Jach K., Leliwa-Kopystynski J.,   Mroczkowski, M., Swierczynski, R., and Wolański, P.: „Free particle modelling of hypervelocity asteroid collisions with the Earth”, Journal of Planetary and Space Science., Vol. 42, paper 93237F6, No. 12, (1994), pp. 1123-1137. 
 162. Jankowski A., Jankowski L.J., Wolański P.: „Badania widma rozpylania paliwa przez wtryskiwacz metoda dyfrakcyjna”, Przegląd Mechaniczny, No. 17-18, (1994), pp. 24-25.                                                                           
 163. Wolanski P.,: „Silniki Turbinowe dla Samolotów Komunikacyjnych”, Sympozjum „Eksploatacja Silników CF6 – 8DC2 w PLL LOT” S.A., 25 Luty (1994), pp. 3-19
 164. Furmański P., Wolański P., Detkovskii D.A., Frolov S.M.: „Zero-Dimensional Modelling of Pulsed Jet Combustion in a Constant Volume Chamber”, Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, No. 81, (1995), pp. 47-62.
 165. Lebecki K., Cybulski K., Sliz J., Dyduch Z., Wolański P.: „Large Scale Grain Dust Explosions-Research in Poland”, Shock Waves, No. 5, (1995), pp. 109-114.
 166. Wolański P.: „Minimum Explosive Concentration of Dust-Air Mixtures”, China Safety Science Journal (CSSJ), Vol. 5, No. 3, (1995), pp. 34-38, (in Chinese).
 167. Jach K., Mroczkowski M., Swierczynski R., Wlodarczyk E., and Wolański P.: „New Numerical Method for Mechanics of Continuous Media”, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, No. 2, (1995), pp. 105-128.
 168. Noscov M.A., Frolov S.M., Wolański P., Tatschl R.,: „The effect of shock induced boundary layer on deflagration to detonation transition in ducts”, Archivum Combustionis, Vol.15, (1995), No.3-4, pp.49-58.
 169. Frolov S.M., Noskov M.A., Tatschl R., Wolański P.: „Modeling of explosion in explosion behind a reactive shock wave by the joint velocity-composition PDF method”, Proceedings of the 20th International Symposium on Shock Waves, Vol. II, Pasadena, California, USA, World Scientific, (1995), pp. 1015-1019.
 170. Kauffman C.W., Sichel M., Wolański P.,: „Paradoxes in combustion”, Archivum Combustionis, Vol.15, No.3-4, (1995), pp.275-286
 171. Blogowski M., Benkiewicz K., Niedziela W., Wolański P.: „Badanie efektywnosci zapłonu ubogich mieszanin palnych”, Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, No. 82, (1996), pp. 17-29.
 172. Abatorab A., Teodorczyk A., and Wolański P.: „A Diagnostic Multizone Zero-Dimensional Model for SI Engine with Chemical Kinetics”, SAE Paper 961732, (1996), pp. 27-35.                                                                     
 173. Frolov S.M., Furmanski P., and Wolański P.: „A Thermochemical Model of Prechamber-Jet Ignition and Combustion”, Chem. Phys. Reports, Vol. 15 (12), (1996), pp.1799-1816.
 174. Wolinski M., Teodorczyk A., Wolański P., Klemens R., Sichel M., and Nettleton M.A.: „Hybrid Detonations in Oats Dust Clouds in Methane-Air Mixtures”, Combust. Sci. and Tech., Vol. 120, (1996), pp. 39-53.
 175. Frolov S.M., Furmanski P., Wolański P.: „Termochimicheskaia model forkamerno-fakelnego zaziganiia  i  goreniia”,   Chimcheskaia   Fizika,   Tom 15, No. 12, (1996), pp. 75-91.  (po rosyjsku) 
 176. Wolański P.: „Dust Explosions”,   KONA   Powder  and  Particle, No. 14,   (1996), pp. 144-152. 
 177. Abatorab A., Teodorczyk A. and Wolański P.: „Inverse Problem in Combustion: Thermodynamics and Thermochemistry of Combustion in Engine”, Journal of POLISH CIMAC, Vol. 2, No. 1, Warsaw, (1996), pp. 5-20.
 178. Wolański P.: „Critical Conditions for Development and Suppression of Dust Explosions”, 2nd World Seminar on the Explosion Phenomenon and on the Application of Explosion Protection Techniques in Practice, 4-8 March 1996, Flanders Expo, Gent, Belgium, EuropEx events n.v., Session 1: Explosion and Explosion Safety Matters, (1996)
 179. Abatorab A., Teodorczyk A., Wolański P.: „Obliczanie kinetyki procesu spalania w komorze o stałej objętości”, III Sympozjum EKODIESEL’96, Zbiór prac: Budowa i eksploatacja silników a środowisko człowieka. Wydanie specjalne PRAC INSTYTUTU LOTNICTWA, Wydawnictwa   SGGW,   Warszawa,  2526 kwietnia (1996), pp. 187-196. 
 180. Abatorab A., Teodorczyk A., Wolański P.: „Wielostrefowy zero-wymiarowy model diagnostyczny cyklu roboczego silnika tłokowego”, International Scientific Conference on Combustion  Engines,   Journal  of KONES, Zakopane, September  11-14, (1996), pp. 1-10. 
 181. Wolański P., Blogowski M., Niedziela W., Przastek J.: “Stanowisko do badań pojedynczego cyklu pracy”, International Scientific Conference on Combustion  Engines,   Journal  of KONES, Zakopane, September 11-14, (1996), pp. 370-376. 
 182. Gieras M., Klemens R., Wolański P.: „Evaluation of Turbulent Burning Velocity for Dust Mixtures”, International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Seventh International Colloquium on Dust Explosions, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway, 23-26 June, (1996), pp. 5.35-5.51.
 183. Glinka W., Wang X., Wolański P., Xie L.: „Velocity and Structure of Laminar Dust Flames”, International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Seventh International Colloquium on Dust Explosions, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway, 23-26 June, (1996), pp. 6.1-6.18.
 184. Smirnov N.N., Nikitin V.F., Klammer J., Klemens R., Wolański P., Legros J.C.: „Dust-Air Mixtures Evolution and Combustion in Confined and Turbulent Flows”, International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Seventh International Colloquium on Dust Explosions, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway, 23-26 June, (1996), pp. 5.52-5.66.
 185. Korobeinikov V.P., Markov V.V. and Klammer J., Klemens R., Wolański P.: „The Unsteady Flows of Dusty Gases with Chemical Reactions”, International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Seventh International Colloquium on Dust Explosions, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway, 23-26 June, (1996), pp. 6.52-6.59.
 186. Gieras M., Klemens R., Wolański P., Maranda A., Nowaczewski J.: „Suppression of Dust Explosions by Means of Explosive Charge”, International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Seventh International Colloquium on Dust Explosions, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway, 23-26 June, (1996), pp. 8.11-8.23.
 187. Bryla A., Sornek R. and Wolański P.: „Burning Velocities of Gaseous Mixtures in a Constant Volume Chamber”, International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Second International Specialist Meeting on Fuel-Air Explosions, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway, 26-28 June, (1996), pp. 3.1-3.16.
 188. El-Atroush A.A., Litwin T., Wolański P.,: „Structure of the recirculation zone for non-premixed flame stabilized by the bluff-body”, Archivum Combustionis, vol.16, (1996), No. 1-2, pp. 87-95
 189. El-atroush, A.A., Litwin T., Wolański P.,: ”Evaluations of blown-off non-preixed flam as stbilized by a bluff-bodies”, Archivum Combustionis, vol.16, (1996), 3-4, pp.243-152          
 190. Wolinski M., Teodorczyk A., Wolanski P., Klemens R., SichelM., Nettleton M.A., : ”Hybrid Detonations in Oats Dust Clouds in Methane-Air Mixtures”, Combust.Sci. Tech. (1996), Vol.00.pp.1-15          
 191. Glinka W., Wang X., Wolanski P., Xie L.,: „Velocity and Structure of Laminar Dust Flames”, 26th International Symposium on Combustion, Warsaw, January 12 (1996)
 192. Przastek J., Dabkowski A., Wolański P.,: „Ocena Wpływu Strumieniowego Systemu Zapłonu Silnika Tłokowego ZI na Sprawność i Emisje Spalin”, KONES 97, Bielsko-Biala, (1997).
 193. Mehdiyev R., Kerimov Z., Wolański P.,: „ Internal combustion engine with stratified charge”, Journal of KONES, (1997)
 194. Gut z., Wolanski P., He R. and waterfall R.C., “Application of Electrical Tomography to Combustion Studies”, Proceedings of 16th ICDERS, Kraków, 1997, 113-116 
 195. Gac K., Jach K., Mroczkowski M. and Wolański P.,:”On e and Two Dimensional Free Particles Modelling of DDT in Condensd Explosions”, Proceedings of 16th ICDERS, Kraków, 1997, 286-289
 196. Blogowski M., Gut Z., Przastek J., Siwiec S., Wolanski P., Kutsukawa M., El-Atrosh A.A.,:”Experimental Investigations of Combustion in the Single Cycle Research Engine”, Proceedings of 16th ICDERS, Kraków, 1997,  481-482
 197. Abtorab A., Teodorczyk A., Wolański P.,:” Heat Release Anlysis of PJC and Conventional Spark Ignition Engines”, Proceedings of 16th ICDERS, Kraków, 1997, 483-486
 198. Smirnov N.N., Nikitin V.F., Gieras M., Klammer J., Klemens R., Wolanski P., Legros J.C.,: „Turbulent Combustion of Organic Dust-Air Mixtures in Cinfined and Open Flows”, Proceedings of 16th ICDERS,Kraków, 1997, 515-518
 199. Wolański P., Gut Z.,Niedziela W., Przastek J., and Siwiec S.:” Study of Combustion Dynamics in the Research Engine”, SAE Paper 972829, w ksiazce „Engine Diagnostics”, SAE, SP-1301, (1997), pp.49-53,
 200. Wolański P., Dabkowski A., Przastek J.,:” Influence of PJC Ignition on Efficiency and Emission of IC Piston Engine Operating at Partial and Full Load”, SAE Fuel and Lubrication Meeting, SAE Paper 972871, (1997)                                          
 201. Karpov V.,P., Lipatnikov A.,N., Wolański P., : „Finding the Markstein Number Using the Measurements of Expanding Spherical Laminar Flames”, Combustion and Flame 109, pp 436-448, (1997), udzial 33%
 202. Gieras M., Wolański P., Hayashi T., Matsui H.: “Explosion of rare earth metal dust in nitrogen-water vapour atmosphere”, Archivum Combustionis, Vol. 17, (1997), No.1-4, pp.145-152,
 203. Cudziło S., Paszula J., Trebinski R. , Trzcinski W.A., Wolański P.: “ Studies of afterburning of TNT detonation products in confined explosions”, Archivum Combustionis, Vol. 17, (1997), No.1-4, pp.129-144     
 204. Wolański P., : “Model matematyczny przepływu ciepła w piecu tunelowym do wyżarzania blachy”, V Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Poraj k. Częstochowy, 8-11.10.(1997), pp. 269-271 (po raz drugi ukazał się w drugim uzupełnionym wydaniu)       
 205. Smirnov N.N., Nikitin V.F., Klammer J., Klemens, Wolański P., Legros J.C,: „Turbulent Combustion of Air-Dispersed Mixtures: Experimental and Theoretical Modelling, 4th World Conference on Experimental Heat Transfer, FluidnMechanics and Thermodynamics, June 2-6, Brussels (1997)
 206. Wolański P., : “Wpływ spalania na efekt cieplarniany”, V Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Poraj k. Częstochowy, 8-11.10.(1997), pp. 269-271
 207. Wolański P., : “Katastrofy Kosmiczne”, Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie, IPWC, Warszawa, (1998), pp.45-60
 208. Paszula J., Trebinski R., Trzcinski W., Wolański P.: ”Afterburning of TNT Detonation Products in an Explosive Chamber”, Energetic Materials, Production, Processing and Characterization, ICT Fraunhofer Institute Chemische Technologie, Karlsruhe, FRG, (1998), pp.149-1, 149-14,
 209. Cudzilo S., Paszula J., Trebinski R., Trzcinski W., Wolański P.: ”Eksperymentalne badania procesu dopalania produktów detonacji trotylu w przestrzeniach zamkniętych”, “II Miedzynarodowa Konferencja Uzbrojenia”, Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Materialy – czesc I, WAT, (1998), pp. 43-50
 210. Paszula J., Trebinski R., Trzcinski W., Wolański P.: ” Teoretyczna analiza procesu dopalania produktów detonacji trytolu w przestrzeniach zamkniętych”, II Miedzynarodowa Konferencja Uzbrojenia”, Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Materialy – czesc I, WAT, (1998), pp. 234-244
 211. Wolański P., Oppenheim A.K.: “Controlled Combustion Engines”, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998), pp. 9-18
 212. Wolanski P.: “Application of Plsed Jet Combustion Engines” SAE Paper, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998), pp. 19-34
 213. Wolanski P., Gut Z., Niedziela W., Przastek J., Siwiec S.,: „Study of Combustion Dynamics In the Research Engine” SAE Paper 972829, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998), pp. 35-44
 214. Wolanski P.:”Jet Ingition of Lean Mixtures for IC Engine Aplications”, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998), pp.45-54
 215. Wolanski P., Dabkowski A., Przastek J., :”Influence of PCJ Ignition on Efficiency and Emission of IC Engine Operating at Partial and Full Load”, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998), pp. 54-66
 216. Abatorab A., Teodorczyk A., Wolanski P.: ”Inverse problem In Combustion: Thermodynamics and Therochemistry of Combustion In Engine”, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998), pp. 67-82
 217. Abatorab A., Teodorczyk A., Wolanski P.:”A Diagnostic Multizone Zero-Dimensional Model for SI Engine with Chemical Kinestics” (SAE Paper 961732), in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998), pp. 83-91
 218. Jach K., Leliwa-Kopystynski J., Morka M., Mroczkowski M., Panowicz R., Ewerczynski R., Wolanski P., ”, Adv. Space Res., (1998), pp.1-5
 219. Cudzilo S., Trebinski R., Trzcinski W., Wolański P.: ”Comparison of Heat Effects of Combustion and Detonation of Explosives in a Calorimetric Bomb”, Energetic Materials, Production, Processing and Characterization, ICT Fraunhofer Institute Chemische Technologie, Karlsruhe, FRG, (1998), pp.150-1, 150-8,
 220. Klemens R., Szatan B., Wolański P.: ”Flame Propagation and Structure of Organic Dust Flames”, Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, – The Eighth International Colloquium on Dust Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, (1998), pp. 74-85
 221. Gieras M., Wolański P., Hayashi T., Matusi H.: ”Explosion of Rare Earth Metal Alloys Dust in Nitrogen-Water Vapour Atmosphere”, Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, – The Eighth International Colloquium on Dust Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, (1998), pp.86-94
 222. Cudzila S., Paszula J., Trebinski R., Trzcinski W., Wolański P.: ”Studies of Afterburning of TNT Detonation Products in Confined Explosions”, “Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Colloquium on Gas, Vapor, Hybrid and Fuel-Air Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, (1998),
 223. Klemens R., Szatan B., Gieras M., Wolański P., Marand A., Nowaczewski J., Paszula J.: ”Supression of Dust Explosion by Means of Different Explosive Charges”, “Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Eighth International Colloquium on Dust Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, (1998), pp.262-283
 224. Klemens R., Korobeinikov V.P., Markov V.V., Menshov I.S., Wolański P.: ”On Unstudy Flows of Combustible Dusty Gases Caused by a Shock Wave Propagation”, “Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, The Eighth International Colloquium on Dust Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, (1998), pp.355-363
 225. Wolański P., Redaktor: ”Program do obliczania zagadnienia odwrotnego w spalaniu”, Wydawnictwo “Akapit”, Krakow, (1998)
 226. Wolański P., Oppenheim A.K.: “Controlled Combustion Engines”, SAE Paper 990324, (1999)
 227. Jach K., Kortas L., Leliwa-Kopystynski J., Morka M., Mroczkowski M., Panowicz R., Swierczynski R., Wolański P.: “Cratering of a Comet Nucleus by Meteorides”, Adv. Space Res. Vol. 23, No. 7, (1999), pp. 1319-1323,
 228. Klammer J., Klemens R., Korobeinikov V.P., Markov V.V., Menshov I.S., Wolański P.: “On Ignition and Unsteady Flows of Dusty Gases with Combustion Reactions”, Combust. Sci. and Tech. V. 142, (1999), pp. 81.
 229. Waterfall C., He R., Wolański P. Gut Z.: “Monitoring flame position and stability in combustion cans using ECT”, 1st World Congress on Industrial Tomography, Buxton, Derbyshire, April 14-17, (1999)
 230. Jach K., Leliwa-Kopystynski J., Morka M., Mroczkowski M., Panowicz R., Świerczyński R., Wolański P.: “Modification of Martian Ice-Saturated Regolith due to Meteorid Impact”, Adv. Space Res, Vol. 23, No. 11, pp 1933-1937, Elseivier Science Ltd. (1999)
 231. Wolański P., Oppenheim A.K.: “Controlled Combustion Engines”, SAE International Congress and Exposition, Detroit, Michigan, March 1-4 (1999),pp. 1-5,
 232. Jach K., Morka A., Mroczkowski M., Panowicz R., Blogowski M., Glinka W., Wolański P.,: “Zastosowanie metody punktow swobodnych do modelowania procesu spalania w silniku z zaplonem iskrowym”, Journal of KONES, Vol. 6, No. 3-4, (1999), pp. 90-98,
 233. Wolański P. : „Rakiety wczoraj, dzis i jutro”, Postepy Astronautyki, Tom 26, Nr. 1, (1999), pp. 6-19
 234. Wolański P., Oppenheim A.K.,: „Dvigatel s kontroliruyemym goreniem”, Chimicheskaya Fizika Procesov , Gorenia” Almaty, (1999), pp. 58-68
 235. Mehdiyev R., Wolański, P., : „Bi-Modal Combustion Chamber for a Stratified Charge Engine”, SAE Paper 2000-01-0196, (1999)
 236. Wolański P., Gut Z., Trzcinski W.A., Szymanczyk L., Paszula J.: ”Vizualization of turbulent combustion of TNT Detonation products in a steel vessel”, Shock Waves, vol.10, (2000), pp.127-136
 237. Klemens R., Szatan B., Gieras M., Wolański P., Maranda A., Nowaczewski J., Paszula J.: “Suppression of dust explosions by means of different explosive charge”, Journal of Loss Prevention and Process Industries, vol.13, (2000), 265-275
 238. Glinka W., Helwig M., Wolański P. : “Radiant ignition of wood untreated and treated with fire retardant”, Archivum Combustionis, 20, (2000), pp. 33-40 
 239. Wolański P., Gut Z., Waterfall C., He R.: “Flame visualization in cylindrical chamber by means of electrical capacitance tomography (ECT)”, Archivum Combustionis, 20, (2000), pp. 99-107
 240. Gieras M., Klemens R., Maranda A., Nowaczyński j., Paszula J., Wolanski P., :”Badania skuteczności tłumienia wybuchu pyłów skrobi za pomocą wody lub proszku gaśniczego rozpylanych metodą wybuchów”, Jubileuszowy zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inż. I Tech.nPrzem. Chem., 10-15 września, Łódź, (2000), pp. 210
 241. Korobeinikov V. P., Semenov I.V., Klemens R., Wolański P., Kosinski P., Markov V.V., Menshov I.S.: ”On Combustion and Detonation Behind Shock Wave Propagation over a Dust Layer”, Control of Detonation Processes, Elex-KM Publishers Ltd.,  (2000), pp.44-48 
 242. Korobeinikov V. P., Klemens R., Wolański P., Markov V.V., Menshov I.S. : “Models and Numerical Methods for Coal Mine Explosion Development”, Computational Fluid Dynamics JOURNAL, vol.9, no.2, (2000), pp.110-116
 243. Waterfall C., He R., Wolański P., Gut Z.: “Flame visualization using Electrical Capacitance Tomography (ECT)”, SPIE Conference, 5-6 Nov., Boston, USA, (2000), pp. 488-497  
 244. Mehdiyev R., Wolański P., : “Bi-Modal Combustion Chamber for a Stratified Charge Engine”, SAE Paper 2000-01-0196, (2000)
 245. Klemens R., Kosinski P., Wolański P., Korobeinikov V. P., Markov V.V., Menshov I.S., Semenov V.P.: Numerical Modelling of Coal Mine Explosion”, „3rd International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions”, Tsukuba, Japan, (2000), pp. 103-108
 246. Klemens R., Kosinski P., Wolański P., Korobeinikov V. P. Markov V.V., Menshov I.S., Semenov V.P.: “Numerical Studies of Dust Lifting in Channel with Vertical Obstacles”, „3rd International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions”, Tsukuba, Japan, (2000), pp. 119-124
 247. Otsuka T., Wolański P.: “Particle Image Velocimetry (PIV) Analize of the Flame Structure”, „3rd International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions”, Tsukuba, Japan, (2000), pp. 138-143
 248. Wolański P.: “Problemy spalania na przełomie XX I XXI wieku”, Archiwum Spalania, Nr.1, (2001), pp.5-13
 249. Klemens R., Kosinski P., Wolański P., Korobeinikov V.P., Markov V.V., Menshov I.S., Semenov V.P.: “Numerical Modelling of Coal Mine Explosion”, Archivum Combustionis, (2001), Vol.21, nr. 1, pp.71-80
 250. Klemenes R., Kosiński P., Wolański P.,Korobeinikov V.P., Markow V.V., Menshov I.S., Semenov I.V.: „Numerical Study of Dust Lifting in a Channel with Vertical Obstacles”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, (2001), pp. 469 – 473
 251. Wolański P.: „Oczekiwania Odnośnie Polityki Państwa w Aspekcie Badań Naukowych w Dziedzinie Lotnictwa”, Lotnictwo w Polsce na Początku XXI Wieku, (2001), pp. 20-23
 252. Klemens R., Wolański P., Kosiñski P., Korobeinikov, Semenov I.V., Markov V.V., Menshov I.S.: “On Combustion and Detonation Behind a Shock Wave Propagating Over a Dust Layer”, Khimicheskaya Fizika No 7, (2001), Vol.20, pp. 112 – 118
 253. Ney B., Wolański P.: „Conditions and Directions for Research and Development Work in Poland in context of the Strategic Development of the Country”, “II International Conference on Advances in Production Engineering” APE’2001, (2001), Nr. 2
 254. Kobiera A., Wolański P.: „Ignition of Liquid and Dust Fuel Layer by Hydrogen-Oxygen Detonation”, 18-th IDERS, Seattle, USA, CD ROM, (2001), pp. 233
 255. Kosinski P., Klemens R., Wolański P., Korobeinikov V.P.: “Dust-Air Mixtures Spreading in Branched Ducts”, 18-th IDERS, Seattle, USA, CD ROM, (2001), pp. 99
 256. Klemens R., Wolański P., Kosinski P., Korobeinikov V.P., Semenov V.P., Markov V.V.: “On Modeling of Shock Waves Interactions with Combustible Dusty Gas Layers”, 18-th IDERS, Seattle, USA, CD ROM, (2001), pp. 14
 257. Wolański P.: „Combustion Contribution to Greenhouse Effect”, International Sympozium on Combustion Processes, (2001), pp. 75
 258. Wolański P.: „Tendencje rozwojowe napêdów kosmicznych – stare idee i nowe koncepcje”, The Second Scientific Conference on the Trends of Development of Space Propulsion, (2001), pp. 2
 259. Mroczkowski M., Wolański P.: „Application of Small Body Collisions for Altering of Asteroid Trajectory”, The Second Scientific Conference on the Trends of Development of Space Propulsion, (2001), pp. 4
 260. Wolański P.: „Pulsacyjny silnik detonacyjny”, Postępy Astronaurtyki, 92001) Tom 27 Nr.1 pp.51-56
 261. Kobiera A., Wolański P.: „Badania nad metodami poprawy osiągów RAM-akceleratorów”, Postępy Astronaurtyki, (2001)Tom 27 Nr.1 pp.64-101
 262. Dziubiński A., Kobiera A., Wolański P.: „Edukacyjny program do obliczeń lotu rakiet wielostopniowych”, Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tendencje Rozwojowe Napędów Kosmicznych”, (2001), pp. 7
 263. Wolański P.: „Controlled Combustion in Engines” , International Workshop on Modern Advences in Combustion Processes, (2001), pp.15
 264. Klemens R., Kosiński P., Wolański P., Korobeinkov V.P., Markov V.V., Menshov I.S., Semenov I.V.: “Computer Simulation of Combustion of Dust – Air Mixtures”, 17 th International Sympsium on Combustion Procesess, (2001), pp. 165 – 170
 265. Klemens R., Szatan B., Gieras M., Wolański P., Maranda A., Nowaczewski J., Lin J.C.: „Suppression of Dust Explosions by Means of High Energetic Materials”, Proceedings of Safety and Reliability International Conference, Vol. IV, (2001), pp. 151 – 165
 266. Gac K., Jach K., Mroczkowski M., Wolański P.: „One- and Two-Dimensional Numerical Modelling od Shock Induced Transition to Detonation in the Condensed Explosives”, Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 6, No 1, (2001), pp.221-226
 267. Korobeinkov V.P., Semenov I.V, Menshov I.S., Klemens R., Wolański P., Kosinski P.,: “Modelling of Flow and Combustion Behind Shock Waves Propagating along Dust Layers in Long Duct”, J. Phys. IV, EDP Sciences, 12, (2002), pp. Pr 7-113-120
 268. Cudziło S., Trzciński W., Wolański P.: „ Pirotechniczny generator gazów o niskiej temperaturze”, Biuletyn WAT, Vol. LI, nr 10, (2002),
 269. Klemens R., Gieras M., Szatan B., Wolański P., Nowaczewski J., Maranda A., Paszula J.: „Energetic Materials as Gas Generators in Explosions Suppression Systems”, chapter in the book “Combustion of Energetic Materials, Co-Editors: Kenneth K. Kuo, Luigi De Luca, Begell House, Inc. , New York, (2002), pp. 949-959
 270. Trzciński W., Paszula J., Wolański P.: “Thermodynamic Analysis of Afterburning of Detonation Products in Confined Explosions”, Journal of Energetic Materials, Vol. 20, nr 3; (2002), pp.195-222
 271. Kosinski P., Klemens R., Wolański P.: „Potential of Mathematical Modelling in Large Scale Dust Explosions”, J. Phys. IV, EDP Sciences, 12, (2002), Pr 7-125-132,
 272. Wolański P., Siwiec D.: „Emisja dwutlenku węgla w sektorze transportu-porównanie emisji z samochodów napędzanych silnikami klasycznymi z samochodami napędzanymi ogniwami paliwowymi”, Publikacja w materiałach konferencyjnych XVIII ZJAZDU TERMODYNAMIKOW, tom IV, (2002), pp. 1363-1370
 273. Wolański P., Kobiera A.: “Możliwości zastosowania warstw skondensowanych materiałów palnych w ram akceleratorach”, Publikacja w materiałach konferencyjnych XVIII ZJAZDU TERMODYNAMIKOW, tom IV, (2002), pp.1355-1362
 274. Wolański P., Gut Z.: „Application of two-stage combustion in the bi-modal chamber for internal combustion engines”, Proceedings of 29 Int. Symposium on Combustion, (2002),
 275. Wolański P., Kobiera A.: „Ignition delay of Explosive Layer Ignited by Gaseous Detonation”, Proceedings 29 Int. Symposium on Combustion, (2002)
 276. Klemens R., Kosinski P., Oleszczak P., Wolański P.: „Mathematical Modelling of Explosions of Dust-Gas Mixtures”, Proceedings of XVIII Congres of Thermodynamics, (2002),  629-636
 277. Korobeinkov V.P., Semenov I.V, Menshov I.S., Klemens R., Wolański P., Kosinski P.: “Modelling of Flow and Combustion Behind Shock Waves Propagating Along Dust Layers in Long Duct”, Proceedings of “The 4th International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions”, (2002), Pr 7-113-120
 278. Kosinski P., Klemens R., Wolański P.: „Potential of Mathematical Modelling in Large Scale Dust Explosions”, Proceedings of “The 4th International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions”, (2002), Pr 7-125-132
 279. Klemens R., Kosinski P., Wolański P.: „Numerical Modelling of Large – Scale Dust Explosions”, The Second Mediterranean Combustion Symposium, (2002),
 280. Klemens R., Kosinski P., Wolański P.: Large Scale Computer Simulations of Dust Lifting from the Layer by Shock Wave”, 29th International Symposium on Combustion, (2002),
 281. Klemens R., Gieras M., Oleszczak P., Maranda A., Nowaczewski J., Wolański P.: „Dust Explosion Suppresion by Means of Energetic Materials”, The 29th International Symposium on Combustion, (2002),
 282. Trzciński W., Paszula J., Wolański P.: “Thermodynamic Analysis of Afterburning of Detonation Products in Confined Explosions”, Journal of Energetic Materials, Vol. 20, nr 3; (2002), pp.195-222
 283. Wolański P., Kobiera A., “Ignition of liquid and dust fuel layers by gaseous detonation”, Shock Waves, Vol. 12, nr 5, (2003), pp. 413-419
 284. Kobiera A., Wolański P., „Modelling of ignition of PETN layer by gaseous detonation”, Archivum Combustionis, Vol. 23, No. 3-4, (2003), pp. 147-168
 285. Kuhl A., Cudziło S., Trzciński W., Wolański P.: „Detonations of Hexane Vapour /Droplets-Air Mixtures. Part I. Preparatory analyses and tests”, Archivum Combustionis, Vol. 23, No. 1-2, (2003), pp. 3-11
 286. Kuhl A., Cudziło S., Trzciński W., Wolański P.: „Detonations of Hexane Vapour /Droplets-Air Mixtures. Part II. Initiation and parameterization”, Archivum Combustionis, Vol. 23, No. 3-4, (2003), pp. 95-109
 287. Kuhl A., Cudziło S., Wolański P.: „Detonations of Hexane Vapour /Droplets-Air Mixtures. Part III. Influence of droplet diameter”, Archivum Combustionis, Vol. 23, No. 3-4, (2003), pp. 111-127
 288. Kuhl A., Trzciński W., Wolański P.: „Thermodynamic analysis of closed explosion of hexane –air mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 23, No. 3-4, (2003), pp. 129-145
 289. Klemens R., Żydak P., Kałużny M., Litwin D., Wolański P.,: „Mechanism of Dust Dispersing from the Layer by Propagating Shock Wave in the Flow Without Obstacles”, Proceedings of “The 5th International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions”, (2004), pp. 189-198
 290. Gieras M., Klemens R., Rarata G., Wolański P.: „Determination of Explosion Parameters of Methane-Air Mixtures in the Chamber of 40dm3 at Normal and Elevated Temperature”, Proceedings of “The 5th International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions”, (2004), pp. 347-356
 291. Klemens R., Litwin D., Wolański P., Żydak P.: „Comparsion of the Mechanism of Dust Lifting up From the Layer for Different Initial Conditions”, Abstract of Work in Progress, Thirtieth International Symposium on Combustion, (2004), pp. 388
 292. Gieras M., Kałużny M., Klemens R., Kuhl A., Oleszczak P., Trzciński W., Wolański P.: „Investigation of Rich Explosion Limit for Hexane Droplets-Air Mixtures in a Constant Volume Chambers”, Abstract of Work in Progress, Thirtieth International Symposium on Combustion, (2004), pp. 401
 293. Gieras M., Klemens R., Kuhl A., Wolański P.: „Evaluation of Explosion Limits for Hexane Vapour-Air Mixtures in a Constant Volume Chambers”, Abstract of Work in Progress, Thirtieth International Symposium on Combustion, (2004), pp. 402
 294. Klemens R., Żydak P., Litwin D., Wolański P.: „Mechanism of Dust Dispersing from the Layer by Propagating Shock Wave”, Proceedings of The 7th Asia-Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, (2004), pp. 8
 295. Cudziło S. Wolański P., Kuhl A.: „Detonations of Hexane Vapour/Droplets-Air Mixtures”, ICTAM04 Abstracts Book and CD-ROM Proceedings, 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics”, (2004), pp. 62
 296. Kobiera A., Wolański P.: „Simulation of ram accelerator with PETN layer”, ICTAM04 Abstracts Book and CD-ROM Proceedings, 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, (2004), pp.64
 297. Oleszczak D., Wolański P.: „Analiza wpływu modernizacji środków transportu na emisję i zawartość dwutlenku węgla w atmosferze”, Journal of Le, Vol. 11, No 3-4, (2004),
 298. Gieras M., Kałużny M., Klemens R., Kuhl A., Oleszczak P., Trzciński W., Wolański P.: „Influence of the Chamber Volume on the Rich Explosion Limit for Hexane-Air Mixtures”, Proceedings of 20th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, (2005), CD
 299. Gieras M., Klemens R., Rajalu M., Rarata G., Wolański P.: „“Experimental Investigations of Gas-Air Mixtures Explosion in Constant Volume Chamber”, Proceedings of XIX-th International Symposium on Combustion Processes, (2005), pp. 140-149
 300. Kobiera A., Szymczyk J., Wolański P., Kuhl A.: “A Study of Shock Wave – Hexane Droplets Interaction”, ICDERS 2005 CD-ROM Proceedings, (2005),
 301. Oleszczak D., Wolański P.: “Influence of engines improvement on global emission of carbon dioxide into atmosphere and on greenhouse effect”, Proceedings of PTNSS Kongres – 2005, (2005), CD
 302. Oleszczak D., Wolański P.: “Influence of combustion processes on emission of carbon dioxide into atmosphere and on greenhouse effect”, Proceedings of First Baltic Combustion Meeting,, (2005), pp. 15-18
 303. Wolański P., Kobiera A., Kindracki J.: „New Simple, User Friendly Software for Calculation of Explosion Pressure”, Proceedings of First Baltic Combustion Meeting, (2005), pp. 141-144
 304. Wolański P., Kindracki J., Fujiwara T., Oka Y., Shima-uchi K.: “An Experimental Study of Rotating Detonation Engine”, Proceedings of 20th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, (2005), CD
 305. Wolański P. Fujiwara T., Oka Y. Shimauchi K.: „Koncepcja nowego silnika odrzutowego o spalaniu detonacyjnym”( The concept of a new jet engine with detonative combustion), Postępy Astronautyki, (2006), tom 29, nr 1, pp. 5-14;
 306. Kindracki J., Wolański P.: „Badania laboratoryjne wirującej detonacji w aspekcie zastosowań do silnika odrzutowego” (Laboratory tests of rotating detonation for jet engine applications), Postępy Astronautyki, (2006), tom 29, nr 1, pp. 15-29;
 307. Klemens R. , Żydak P., Kałużny M., Litwin D., Wolański P.: „Dynamics of dust dispersion from the layer behind the propagating shock wave”, Journal of Loss Prevention, Vol. 19, no 2-3, (2006), pp. 200-209
 308. Gieras M., Klemens R., Rarata G., Wolański P.: „Determination of explosion parameters of methane-air mixtures in the chamber of 40dm3 at normal and elevated temperature”, Journal of Loss Prevention, Vol. 19, no 2-3, (2006), pp. 263-270
 309. Kindracki J., Kobiera A., Rarata G., Wolański P.: „Influence of the ignition position and obstacles on explosion development in methane-air mixture in closed vessel”, Proceedings of Sixth International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Vol. II, (2006), pp.529-538
 310. Wolański P., Kindracki J., Fujiwara T.: „An Experimental Study of Small Rotating Detonation Engine”, Proceedings of Fifth International Colloquium on Pulsed and Continuous Detonations, (2006), pp. 332-338
 311. Kobiera A., Kindracki J., Żydak P., Wolański P.: „A new phenomenological model of gas explosion based on characteristics of flame surface”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 20(3), (2007), pp. 271–280
 312. Kindracki J., Kobiera A., Rarata G., Wolański P.: „Influence of ignition position and obstacles on explosion development in methane-air mixture in closed vessels”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 20(4-6), (2007), 551-561
 313. Florczuk W., Kindracki J., Wolański P.: „Projekt silnika rakietowego zasilanego ciekłym tlenem i ciekłym propanem”, Postępy Astronautyki, vol. 30, no 1, (2007), pp. 34-58
 314. Folusiak M., Świderski K., Kindracki J., Wolański P.: „Badawczy silnik rakietowy zasilany gazowym metanem i gazowym tlenem”, Postępy Astronautyki, vol. 30, no 1, (2007), pp. 70-80
 315. Kublik D., Kindracki J., Wolański P.: „Optymalizacja masy stopnia rakiety kosmicznej na ciekły materiał pędny”, Postępy Astronautyki, vol. 30, no 1, (2007), pp. 104-112
 316. Rarata G., Surmacz P., Kindracki J., Siwiec S.,  Wolański P.: „Badania hybrydowego silnika rakietowego”, Postępy Astronautyki, vol. 30, no 1, (2007), pp. 94-103
 317. Seweryn K., Florczuk W., Kindracki J., Wolański P.: „Obliczenia numeryczne lotu rakiety”, Postępy Astronautyki, vol. 30, no 1, (2007), pp. 133-146
 318. Sobczak K., Wolański P., Kindracki J.: „Analiza osiągów hybrydowego materiału pędnego”, Postępy Astronautyki, vol.30, no 1, (2007), pp. 81-93
 319. Surmacz W., Kindracki J., Wolański P.: „Nowa metoda sterowania górnego stopnia rakiety kosmicznej”, Postępy Astronautyki, vol. 30, no 1, (2007), pp. 113-132
 320. Wolański P.: „Ekologiczne napędy kosmiczne”, Postępy Astronautyki, vol. 30, no 1, (2007), pp. 7-19
 321. Rarata G., Wolański P.: „Stałe rakietowe materiały pędne”, Postępy Astronautyki”, vol. 30, no 1, (2007), pp. 59-69
 322. Glinka W., Leżański T., Wolański P.: “Investigation of combustion process in rapid compression machine using high speed Schlieren photography”, Proceedings of KONES,  14, no.4, (2007), pp. 31-100
 323. Leżański T., Wolański P.: “Investigation of new combustion system with prechamber for spark ignition engines”, Proceedings of KONES”, Vol. 14, no.3, (2007), pp.347-354
 324. Sobczak K., Kindracki J., Wolański P.: „Modelowanie bryły ostatniego stopnia rakiety kosmicznej”, Proceedings of KMP, (2007), CD       
 325. Florczuk W., Kindracki J., Wolański P.: „Projekt silnika rakietowego zasilanego ciekłym tlenem i propanem”, Proceedings of KMP, (2007), CD
 326. Folusiak M., Świderski K., Kindracki J., Wolański P.: „Metan – paliwo rakietowe przyszłości”, Proceedings of KMP, (2007), CD             
 327. Surmacz W., Kindracki J., Wolański P.: „Wykorzystanie kontroli położenia środka masy do sterowania górnego stopnia rakiety kosmicznej”, Proceedings of KMP, (2007), CD   
 328. Wolański P.: „Wynalazek sprzed wieków”,           Wiedza i Życie, Pruszyński i S-ka, (2007), pp. 12-15
 329. Wolański P.: „Program Apollo – Księżycowa przygoda ludzkości”, Wiedza i Życie Pruszyński i S-ka, (2007), pp. 18-23
 330. Wolański P., „Jak zreformować polską naukę”, Materiały III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin TN-KUL, (2008), str.138-143
 331. Florczuk W., Folusiak M., Kindracki J., Kublik D., Rarata G., Sobczak K., Surmacz P., Świderski K., Wolański P.: „The model hybrid rocket motor. Computations, design and fire tests”, Proceedings of the I International Students and Young Scientists Conference “Intelligence, Integration, Reliability, (2008), 31-36
 332. Florczuk W., Folusiak M., Kindracki J., Kublik D., Rarata G., Sobczak K., Surmacz P., Świderski K., Wolański P.: “Gaseous methane/gaseous oxygen rocket engine-computations and design”, Proceedings of the I International Students and Young Scientists Conference “Intelligence, Integration, Reliability”, (2008), pp. 37-43
 333. Wolański P.: “Forty years of investigation of diffusion ignition”, Proceedings of the Seventh International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Vol. I, (2008), pp. 16-22
 334. Wolański P., Banaszkiewicz M., Kłos Z., Ziółkowski J., Zdziarski A.: ”Udział Polski w badaniach kosmicznych”, NAUKA 3/2008, pp.65-78
 335. Kobiera A., Swiderski K., Folusiak M., Wolanski P.,: „REFLOPS” – a New Parallel CFD Codefor Reactive Euler Flow Simulation. Archivum Combustionis. 2009;
 336. Kindracki J., Kobiera A. and Wolański P.,: “Experimental and numerical research on rotating detonation in small rocket engine model”, Combustion Engines – Silniki Spalinowe. Nr 2009-SC2 (2009)
 337. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,: “Research of Combustion System with Semi-Open Combustion Chamber in a Commercial Spark Ignition Engine”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3 (2009), pp.203-211
 338. Leżański T., Sęczyk J., Siwiec S., Wolański P.,: ”Using of High Speed Photography to Research of Ignition Process in SI Engines with Semi-Open Combustion Chamber”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4 (2009), pp.277-286,
 339. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,:” Research of Influence of Design Parameters on Combustion System Operation for SI Engines”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4 (2009), pp.265-276
 340. Kobiera A., Szymczyk J., Wolański P., Kuhl A.,: „Studies of shock-induced acceleration of hepane droplets”, Shock Waves. 18 (2009), pp.475-485,
 341. Hayashi A.K., Kimura Y. , Yamada T., Yamada E., Kindracki J., Dzieminska E., Wolanski P., Tsuboi N., Fujiwara T.,: “Sensitivity Analysis of Rotating Detonation Engine with a Detailed Reaction Model”, AIAA 2009-0633 (2009);
 342. Yi T.-H., Turangan C., Lou J., Wolanski P. and Kindracki J.,: “A three-dimensional numerical study of rotational detonation in an annular chamber”, AIAA 2009-0634. (2009).
 343. Hishida M., Fujiwara T. and Wolanski P.,: “Fundamentals of rotating detonation”, Shock Waves. 19 (2009), pp.1-10
 344. Fujiwara, M. Hishida, J. Kindracki, and P. Wolanski,: “Stabilizacja detonacji pri lubych vchodiashchych chislach Macha” (Detonation stabilization at any incoming Mach numbers); Fizika Gorienya i Vzryva, 2009, No.5. pp.108-110. (In Russian);
 345. Wolański P. „Professor Stanisław Wójcicki – Memories/Wspomnienie”, Combustion Engines/Silniki spalinowe, PTNSS, Vol. 1/2009, (2009), 136
 346. Wolański P. „Professor Stanisław Wójcicki – Obituary”, Archivum Combustionis Vol. 29 (2009), 1-2
 347. Folusiak M., Kobiera A., Wolański P.,: “Rotating Detonation Engine Simulations in House Code Reflops”, Transaction of the Institute of Aviation, No 207 (pp.3-12), 2010;
 348. Wolanski P.,: “Development of the continuous rotating detonation engines”, in “Progress in Pulsed and Continuous Detonations», edited by G.D. Roy and S.M. Frolov, Moscow, Torus Press, 2010, pp.395-406.
 349. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,: “Some problems of combustion system operation with semi-open combustion chamber for spark ignition engines”. Journal of KONES, 2010; Vol.17,No.4 , pp. 287-294;
 350. Oleszczak P., Wolanski P.,: “Ignition during hydrogen release from high pressure into the atmosphere”, Volume 20, Issue 6 (2010), pp. 539-550
 351. Yi, T.H., Lou, J., Wolanski, P., Turangan, C., Khoo, B.C., “Effect of nozzle shapes on the performance of continuously rotating detonation engine”, AIAA paper 2010-0152, 2010, DOI: 10.2514/6.2010-152
 352. Wolański P.,: “Forty years of investigation of diffusion ignition”, Explosion Dynamics and Hazards TORUSS PRESS 2010, pp 3-10.
 353. Wolański P.,: “Polish Space Activities”, Journal of Polish-American Science and Technology, 2010, (3) pp.69-81
 354. Yi, T.-H., Lou, J., Turangan, C. and Choi, J.-Y., and Wolanski, P., “Propulsive performance of a continuously rotating detonation engine,” Journal of Propulsion and Power, vol. 27, pp. 171-181, 2011;
 355. Wolański P.,:” “Detonation Engines”, Paper, Journal of KONES, Vol.18 (2011), No.3 515-521.
 356. Wolanski, P.: “Rotating Detonation Wave Stability”. Proceedings of 23rd International Colloquium for Dynamics of Explosions and Reactive Systems. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2011.
 357. Kindracki, J., Wolański, P., Gut, Z.: “Experimental research on the rotating detonation in gaseous fuels-oxygen mixtures”. Shock waves (2011) 21:75–84, DOI 10.1007/s00193-011-0298-y
 358. Kindracki J., Kobiera A., Wolański P., Gut Z., Folusiak M. and Świderski K.,: “Experimental and Numerical Research on the Rotating Detonation Engine in Hydrogen-air Mixtures”, Advances in Propulsion Physics. Edited by S. Frolov, Torus Press, 2011, 35-62;
 359. Kindracki J., Kobiera A., Wolański P., Gut Z., Folusiak M., Swiderski K.: “Experimental and numerical study of the rotating detonation engine in hydrogen-air mixtures”, EUCASS Proceedings Series, vol. 2, 2011, ss. 555-582;
 360. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,: “Research of flame propagation in combustion system with semi-open combustion chamber for gasoline SI engines”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 2 (2011), pp.251-260
 361. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,:” Control Strategy Combustion of System with Semi-Open Combustion Chamber of Spark Ignition Engines”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4 (2012), pp. 367-378, Doi10.5604/12314005.1138607
 362. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,:” Design of the Rapid Compression Machines for Combustion Researches in Spark Ignition Engines”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4 (2012), pp. 379-392, Doi 10.5604/12314005.1138608
 363. Wolański P.,: “Polish Contribution to Space Research”;  Pol J Aviat Med Psychol 2013; 19(3): 45-52. 
 364. Wolański P., “Detonative Propulsion”, Proceedings of the Combustion Institute, 34, pp.125-158, Elsevier (2013).
 365. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,: ”Combustion Process Visualisation in Rapid Compression Machine Modelling Combustion in Spark Ignition Engines”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 4 (2013), pp.219-226, Doi10.5604/12314005.1137619
 366. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,:” Flame Front Propagation in Combustion System with Semi-Open Combustion Chamber with Different Compression Ratio”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 4 (2013), pp.227-236, Doi10.5604/12314005.1137620
 367. Wolański P., Kawalec M., Kalina P.,: „Zintegrowany silnik rakietowo-strumieniowy”, Prace IL, Nr 1 (234) 2014, str.104-108.
 368. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,:” Research Effects of Novel Combustion System with Semi-Open Combustion Chamber using Rapid Compression Machine”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4 (2014), pp.297-310, DOI:10.5604/12314005.1130472
 369. Wiśniowski W., Wolański P.,: „Rola Instytutu Lotnictwa w Badaniach Kosmicznych”,(“The role of the Institute of Aviation in Space Research”), Prace IL, Nr 1 (234) 2014; str. 9-16.
 370. Leżański T., Sęczyk J., Wolański P.,:” Influence of Compression Ratio on Combustion, Turbulence, Swirls into Model Combustion Chamber of SI Engines”, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 4 (2015), pp.179-186, Doi: 10.5604/12314005.1168470
 371. Wolański P., “Research on the Application of Continuous Rotating Detonation to Gas Turbine”; JOURNAL of Polish-American Science and Technology, Vol 9, 2015, pp.15-48.
 372. Wolański, P.: “Application of the continuous rotating detonation to gas turbine”, in Applied Mechanics and Materials, vol. 782 (Trans Tech Publ, 2015), vol. 782, pp.3-12;
 373. Wolański P., „Development of green propulsion systems for satellites and small rockets”; Journal of Polish-Brazilian Science and Technology, Vol 1, 2015, pp.50-71.
 374. Piotr Wolański, Piotr Kalina, Włodzimierz  Balicki, Artur  Rowiński, Witold   Perkowski, Michał  Kawalec, Borys  Łukasik,: „MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SILNIKÓW TURBINOWYCH Z DETONACYJNĄ KOMORĄ SPALANIA”, Prace Instytutu Lotnictwa, 2016; 244(3):202-214.
 375. Kalina P., Wolański P., Balicki W., Rowiński A., Perkowski W., Kindracki J., Kobiera A. Report on the implementation of the POIG project “Turbine Engine with a Detonation Combustion Chamber”, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 23 No 2 Warsaw 2016. (pp. 177 – 184), DOI 10.5604/12314005.1213590
 376. Piotr Wolański, Piotr Kalina, Włodzimierz Balicki, Artur Rowiński, Witold Perkowski, Michał Kawalec, Borys Łukasik,: „Development of gasturbine with detonation chamber”, Detonation Control for Propulsion, Springer, 2017, pp 23-37.
 377. Xie, Q. and Wolanski, P. and Luy, T.,: “Theoretical analyses of performance of the integrated rocket-ramjet engine”, Proceedings of the International Astronautical Congress, (2013) ,Vol.10, Pages 7674-7680.
 378. Adam Okninski, Bartosz Bartkowiak, Kamil Sobczak, Dominik Kublik, Pawel Surmacz, Grzegorz Rarata, Blazej Marciniak and Piotr Wolanski, : „Development of a Small Green Bipropellant Rocket Engine Using Hydrogen Peroxide as Oxidizer”, AIAA 2014-3592, https://doi.org/10.2514/6.2014-3592
 379. Rarata, P. Wolanski, Ł. Męzyk, Z. Gut, RESEARCH ON THERMAL DECOMPOSITION OF 98%+ HYDROGEN PEROXIDE of HTP CLASS, Journal of Power Technologies 96 (5), pp. 321-327, 2016
 380. Okninski, A. and Kindracki, J. and Wolanski, P.,: “Rocket rotating detonation engine flight demonstrator”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, (2016), Volume 88, Issue 4, Pages 480-491;
 381. Bing Wang, Zhuming Rao, Qiaofeng Xie, Piotr Wolański, Grzegorz, Rarata,:” Brief review on passive and active methods for explosion and detonation suppression in tubes and galleries”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 49, Part B, (2017), pp. 280-290, doi.org/10.1016/j.jlp.2017.07.008;
 382. Pawel Nowakowski, Adam Okninski, Michal Pakosz, Dawid Cieslinski, Bartosz Bartkowiak, Piotr Wolanski,:” Development of small solid rocket boosters for the ILR-33 sounding rocket”, Acta Astronautica, Vol.138, (2017), Pages 374-383, doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.06.007;
 383. Jan Kindracki, Karolina Tur, Przemysław Paszkiewicz, Łukasz Mężyk, Łukasz Boruc, Piotr Wolański,:” Experimental research on low-cost cold gas propulsion for a space robot platform”, Aerospace Science and Technology, Vol. 62, (2017), Pages 148-157, doi.org/10.1016/j.ast.2016.12.001;
 384. Mezyk, L. and Gut, Z. and Paszkiewicz, P. and Wolanski, P. and Rarata, G,: “Research on thermal decomposition of hydrogen peroxide for low thrust propulsion system application”, Proceedings of the International Astronautical Congress, (2017), Vol. 14, ,Pages 9196-9202;
 385. Pawel Nowakowski, Michal Pakosz, Adam Okninski, Damian Rysak, Damian Kaniewski, Blazej Marciniak, Pawel Surmacz, Anna Kasztankiewicz, Miroslaw Szczepanik, Andrzej Matlok and Piotr Wolanski,:” Design of a Solid Rocket Motor for Controlled Deorbitation”, AIAA 2017-5083, https://doi.org/10.2514/6.2017-5083;
 386. Adam Okninski, Jan Kindracki, Piotr Wolanski,:” Multidisciplinary optimisation of bipropellant rocket engines using H2O2 as oxidiser”, Aerospace Science and Technology, Vol. 82–83, (2018), Pages 284-293, https://doi.org/10.1016/j.ast.2018.08.036;
 387. Surmacz, P., Sobczak, K., Bartkowiak, B., Rarata, G., Okninski, A., Mayer, T., Wolanski, P., Bel, F.V.,:” Development status of 500 N – Class HTP/TMPDA Bi-propellant rocket engine”, Proceedings of the 69th International Astronautical Congress, IAC 2018; Bremen; Germany; Code 147415;
 388. Surmacz, P. and Rarata, G. and Sobczak, K. and Bartkowiak, B. and Okninski, A. and Wolanski, P. and Bel, F.V.,: “Experimental evaluation of a catalyst bed based on MnxOy/Al2O3 catalyst for decomposition of 98% hydrogen peroxide”, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, (2017); Code 195549,
 389. Sobczak, K. and Surmacz, P. and Bartkowiak, B. and Okninski, A. and Rarata, G. and Kublik, D. and Wolanski, P. and Bel, F.V, : “Test campaign of a green liquid Bi-propellant rocket engine using catalytically decomposed 98% hydrogen peroxide as oxidizer”, 2017, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, (2017); Code 195549;
 390. Xie, Q., Wen, H., Li, W., Ji, Z., Wang, B., Wolanski, P.: “Analysis of operating diagram for H2/air rotating detonation combustors under lean fuel condition”. Energy 151, 408 -419 (2018);
 391. Qiaofeng Xie, Bing Wang, Haocheng Wen, Wei Hea, Piotr Wolanski,:” Enhancement of continuously rotating detonation in hydrogen and oxygen-enriched air”, Proceedings of the Combustion Institute, Volume 37, Issue 3, 2019, Pages 3425-3432; doi.org/10.1016/j.proci.2018.08.046;
 392. Kublik, J. Kindracki, P. Wolański,,: „Evaluation of wall heat loads in the region of detonation propagation of detonative propulsion combustion chambers”, Applied Thermal Engineering 156 (2019) 606–618.
 393. Yi T-H., Jing L., Turangan C. and Wolanski P.,: “Numerical Study of Detonation Processes in Rotating Detonation Engine and Its Propulsive Performance”, Transaction on Aerospace Research, 3(260) 2020, pp.30-48; DOI: 10.2478/tar-2020-0015
 394. Xie Q., Jia Z., Wena H., Renc Z., Wolanski P. and Wang B.,: „Review on the rotating detonation engine and typical problems”, Transaction on Aerospace Research”, 2020 4(261) 2020, pp.107-163 DOI: 10.2478/tar-2020-002
 395. Folusiak M., Świderski K. and Wolanski P.: Numerical Modeling of the RDE, Transactions on Aerospace Research 4(261) 2020, pp.13-47, DOI: 10.2478/tar-2020-0019
 396. Piotr Wolański: „Co ma wpływ na zmiany klimatyczne? Na pewno nie człowiek”, https://dorzeczy.pl/kraj/175652/co-ma-wplyw-na-zmiany-klimatyczne-na-pewno-nie-czlowiek.html?utm_source=dorzeczy.pl&utm_medium=homepage-section&utm_campaign=glowna-list-latest
 397. Piotr Wolański: ”Największy wpływ na zmiany klimatu ma zmienna aktywność Słońca”, https://eko.wprost.pl/10429366/prof-piotr-wolanski-o-zmianach-klimatu-winna-zmienna-aktywnosc-slonca.html
 398. Wolański P., Balicki W., Perkowski W. and Bilar A.,: “Experimental Research of Liquid Fueled Continuously Rotating Detonation Chamber”, Shock Waves,(2021), DOI10.1007/s00193-021-01014
 399. Piotr Wolański,: “RDE research and development in Poland”, Shock Waves, (2021) 10.1007/s00193-021-01038-2
 400. Wolański P.,:” A short Introduction to Gaseous Detonation”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.9-27, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 401. Wolański P.,: ”My First Ideas”, in: Wolański P. (Ed.), : “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.28-37, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 402. Kindracki J. and Wolański P.,: ”Basic Research on Continuously Rotating Detonation at Warsaw University of Technology”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.28-37, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 403. Kindracki J. and Wolański P.,: “Research on Application of Detonative Combustion to Rocket Engines”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.55-70, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 404. Wolański P.,: ”Rotating Detonation Wave Stability”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.71-92, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 405. Yi T-H., Turangan C., Jing L, and Wolański P.,: ”Numerical Studies of Detonation Processes in Rotating Detonation Engine and its Propulsive Performance”, in Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”,pp.79-92, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 406. Kublik D., Kindracki J. and Wolański P.,: ”Evaluation of Heat Load in detonative Propulsion”, in: Wolański P. Ed.: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.93-103, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 407. Wolański P., Kalina P., Balicki W., Rowiński A., Perkowski W., Kawalec M., Łukasik B., Kindracki J. and Kobiera A.,: ”Development of Gas Turbine with Detonative Combustion Chamber”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.123-135, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 408. Wolański P., Balicks W., Perkowski W., Bilar A. and Kawalec M.,: ”Development of Liquid Fueled Continuously Rotating Detonation Chamber at the Institute of Aviation”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.150-162, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 409. Kawalec M., Perkowski W., and Wolański P.,: ”Development of Rocket Engines with Detonation Combustion Chamber”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.163-181, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 410. Wolański P.,: ”International Cooperation on RDE”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.182-191, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 411. Wolański P.,: ”International Workshop on Detonation for Propulsion-2020”, in: Wolański P. (Ed.),: “Research on detonative propulsion in Poland”, pp.192-198, Institute of Aviation Scientific Publication, Warsaw 2021, ISBN: 978-83-63539-45-0
 412. L. Kuhl , A. K. Hayashi, P. Wolański, :”CONTRIBUTION OF A. K. OPPENHEIM TO EXPLAIN THE NATURE OF THE INITIATION OF GASEOUS DETONATION IN TUBES”, Transactions on Aerospace Research eISSN 2545-2835, VOL. 267, NO. 2/2022, 1-12, DOI: 10.2478/tar-2022-0007
 413. Kawalec, M., Perkowski, W., Łukasik, B., Bilar A., Wolański P.: Applications of the continuously rotating detonation to combustion engines at the Łukasiewicz – Institute of Aviation. Combustion Engines, https://doi.org/10.19206/CE-145409

Standards

 1. Wolański P., Zdanowski M., Klemens R.: „Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Postanowienia ogólne i zakres normy. PN-84/C-01200/00”, Dz. Norm i Miar nr 11/1984 poz. 20 – obowiązuje od 1stycznia 1985 r.
 2. Wolański P., Zdanowski M., Klemens R.: „Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Nazwy i określenia. PN-84/C-01200/01”, Dz. Norm i Miar nr 11/1984 poz. 20 – obowiązuje od 1stycznia 1985 r.
 3. Wolański P., Zdanowski M., Klemens R.: „Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczenie dolnej granicy wybuchłości pyłów”. PN-84/C-01200/08”, Dz. Norm i Miar nr 11/1984 poz. 20 – obowiązuje od 1stycznia 1985 r.
 4. Wolański P., Zdanowski M., Klemens R.: „Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu iskrowego pyłów”. PN-84/C-01200/09”, Dz. Norm i Miar nr 11/1984 poz. 20 – obowiązuje od 1stycznia 1985r.
 5. Wolański P., Zdanowski M., Klemens R.: „Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin polowo-powietrznych”. PN-84/C-01200/10”, Dz. Norm i Miar nr 11/1984 poz. 20 – obowiązuje od 1stycznia 1985 r.

Monographs, Books and Book’s Chapters

 1. Wolański, P.: „Dynamika zapłonu mieszanin gazowych” („Dynamics of Gas Mixture Ignition” – in Polish), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej/Mechanika, Z. 55, 1978.
 2. Ostrowski T. and Wolanski P.(Ed.): ”First National School on Explosibility of Industrial Dusts” (Pierwsza Krajowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych), November 14-16, 1978, Karpacz, Poland, Dept. of Chemical Engineering, Kansas State University, Manhattan, Kansas, 1979.
 3. Wolanski P., Zdanowski M. and Fangrat J. (Ed.) : “First International Colloquium on Dust Explosions”, Book of Papers, Part-1 and Part-2, Baranów, 8-10. XI.1984; Publshed by Pracownia Poligraficzna ZG SBG KGSP.
 4. Gmurczyk G., Klemens R., and Wolański P., (Ed.): “Proceedings of the Fourth International Colloquium on Dust Explosions”, Porąbka-Kozubnik4-9 November 1990. Oficyna Wydawniacza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1991
 5. Wolański P. (Ed.): Proceedings of the Fifth International Colloquium on Dust Explosions, Pułtusk, 19-22 April, 1993; Oficyna Wydawniacza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993.
 6. Deng Xufan and Piotr Wolański (Ed,): “ Proceedings of the 6-th International Colloquium on Dust Explosions, Shenyang, P.R.C. August 29-September 2, 1994. Northeastern University Press, Shenyang, P.R. China,
 7. Antas, S., Wolański, P.: „Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych” („Thermogasodynamic Calculations of Aircraft’s Turbine Engines” – in Polish), Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.
 8. Kauffman, C.W., Sichel, M., Wolanski, P.: „Dust Related Detonations”, A.A. Borissov (Ed.), Dynamic Structure of Detonation in Gaseous and Dispersed Media, pp. 267-311. 1991, Kluwer Academic Publisher.
 9. Wolanski, P.: „Application of Pulsed Jet Combustion to Internal Combustion Engines”, in Dynamics of Exotermicity, J.Ray Bowen (Ed.), Gordon and Breach Publications, 1996, pp.131- 150.
 10. Słupek St., Wolański P.(Ed.), “ II Seminarium Naukowe Procesów Spalania, Prace seminarium, Wyd. “Akapit”, Kraków 1997, ISBN 83-7108-037-9.
 11. Wolański, P., (Ed.):” Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Kraków, 1999.
 12. Wolański, P. (Ed.):”Problemy spalania w silnikach spalinowych” („Problems of Combustion In Internal Combustion Engines” – in Polish), PAN, PIS, Kraków 2000.
 13. Frolov S.M., Zhang R., Wolanski P., (Ed.),: “Explosion Dynamics and Hazards”, TORUSS PRESS 2010, 512p. ISBN 978-5-94588-079-5.
 14. Wolański P.,” Moja działalność kosmiczna-wspomnienia”, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa, 2019.
 15. Wolański, P. (Ed.): “Research on detonative propulsion in Poland”, Institute of Aviation Scientific Publication No. 60, Warsaw: Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation, 2021. ISBN 978-83-63539-45-0.

Patents

 1. Smugoskop zwierciadlany”, Wzór użyteczny Nr.33693/44621, 28-09-1981 (współautor-coauthor),
 2. „Rechabilitacyjny kostium kąpielowy” (Re-rehabilitation swimsuit) UPRP. Nr.P.387341; 25-02-2009 (współautor-coauthor),
 3. Gieras, R. Klemens, J. Nowaczewski, Wolański patent no. P 304.626, „Gaśnica  proszkowa”, (Powder Extinguisher) UPRP Nr. P.304.626, 12-08-1994.
 4. Tobita, T. Fujiwara, P. Wolanski, “Detonation Engine and Flying Object Provided there with”, Publication Data: 2005-12-29; Japanese Patent No. 2004-191793 (Granted 2009), Patent US 7784267 (Granted 2010 – supported by Mitsubishi Heavy Ind.).
 5. Klemens R., Gieras M., Wolański P.,: „Urządzenie do samoczynnego tłumienia wybuchów”,(A device for automatic suppression of explosions ), Patent nr 212055 (2012).
 6. Bing Wang, Qiaofeng Xie, Piotr Wolański and Grzegorz Rarata: New system of Explosion/Detonation Suppression Pending; Patent; No:2016108915154/2016211179503 (STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE P.R.C).
 7. Wolański P.: „Kanał dolotowy z przepływem zwrotnym do komory spalania z wirującą detonacją” (Intake channel with return flow for the combustion chamber with rotating detonation). Patent nr: 226756,
 8. Wolanski P., Kalina P., Balicki W., Rowiński A.,: „Gazodynamiczny zawór zwrotny do komory spalania z wirującą detonacją” (Gas-dynamic check valve for combustion chamber with rotating detonation), Patent: nr 226757,
 9. Wolański, A. Okniński,: Ziarno materiału pędnego do silnika rakietowego o wydłużonym czasie pracy, P.423902, 2017-12-14. (Solid fuel grain for rocket engine with extended working time).
 10. Kawalec, Wolański P.,:”Detonacyjna komora spalania o ustalonym kierunku wirowania” (Detonation combustion chamber with fixed direction of rotation). Patent application No. P.425491.
 11. Wolański P., Balicki W., Kalina P., Perkowski W.,: „Injector of an over-enriched fuel-and-air mixture to the combustion chamber of internal combustion engines”. EU Patent No.3434979, US Patent Applications No. 16/044,387,

Submitted patents (Patents applications)

 1. Wolański P., Kawalec M.,: “Konstrukcja rakietowych silników detonacyjnych na ciekłe materiały pędne z dyszą „Aerospike”, (Design of the Liquid Propellant Rocket Engine with an Aerospike Nozzle), submitted March 20211, reference No. 89P48281PL00,
 2. Wolański P., Kawalec M.,: “Detonacyjna komora spalania wstępnego do silnika rakietowego na paliwo płynne”, (Preburner detonative chamber for Liquid Rocket Engines), submitted on 15-07-2021, Reference No. EMP.2369.00,
 3. Wolański P., Kawalec M.,: “Rakietowy silnik detonacyjny ze wielostopniowym spalaniem”, (Detonative Rocket Engine with Staged Combustion), submitted on 15-07-2021 (under preparation by Patent Bureau),
 4. Wolański P., Kawalec M.,: „Detonacyjny system odparowania ciekłego tlenu”, (Detonative system for vaporization of Liquid Oxygen). submitted on 15-07-2021 (under preparation by Patent Bureau),