Nauczanie​

 1. Prowadzenie: ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych, wykładów oraz prac przejściowych i dyplomowych (inżynierskich I magisterskich) w okresie od 1968 do chwili obecnej z zakresu: paliw, spalania, silników lotniczych i rakietowych, astronautyki i technologii kosmicznych.
 2. Visiting Professor na: University of Michigan, USA (rok 1990-91); Nayang Technical University, Singapore, (jeden miesiąc- 2008); oraz Concurrent Professor at Northeastern University, Shenyang, China (1999-2004);
 3. Opiekun specjalności Silniki Lotnicze (do 2005) a następne specjalności Kosmonautyka, na Wydz. MEiL PW do 2012.
 4. Opiekun grup studenckich uczestniczących w „Lotach Parabolicznych”; oraz naukowego Studenckiego Koła Astronautycznego (SKA).
 5. Opiekun studenckich grup działających w ramch Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA, w projektach: SSETI EXPRESS, Yes-2, studenckiego satelity „PW-SAT”, oraz PW-Sat2, BEXUS, ESMO i w projekcie Skarabeusz.

Prowadzone wykłady:

 1. Astronautyka/Kosmonautyka,
 2. Astronautics (in English),
 3. Napędy lotnicze/Napędy kosmiczne,
 4. Spalanie/Paliwa i Rakietowe materiały pędne,

Supervising of Master and PhD:

 • Supervisor of 26 finished and 3 in progress PhD thesis in field of combustion, propulsion, explosion and collisions of large asteroids with planets,
 1. Bożena Boczek -1983,
 2. Grzegorz Gmurczyk – 1984,
 3. Marek Woliński 1987,
 4. Jadwiga Fangrat -1989,
 5. Tomasz Golec – 1990,
 6. Omar Dahab 1990,
 7. Atef Alef El Atroush 1991,
 8. Maciej Mroczkowski -1994,
 9. Jolanta Radziszewska-Wolińska – 1998,
 10. Zbigniew Gut – 2002,
 11. Robert Panowicz -2003,
 12. Małgorzata Helwig -2003,
 13. Arkadiusz Kobiera – 2004,
 14. Wiesław Glinka -2005,
 15. Dorota Oleszczak-Siwiec -2006,
 16. Jan Kindracki -2008,
 17. Grzegorz Rarata -2009,
 18. Tomasz Leżański – 2011,
 19. Michał Folusiak-2014,
 20. Karol Świderski-2014,
 21. Łukasz Mężyk-2015,
 22. Paweł Surmacz – 2016,
 23. Dominik Kublik – 2017,
 24. Adam Okniński -2018,
 25. Łukasz Boruc -2019,
 26. Michał Kawalec -2019.
 • Supervisor of more than hundred Master thesis in field of combustion, propulsion, explosion

Pełnione funkcje

 • Prorektor do spraw Nauki w Politechnice Warszawskiej (2002-2005);
 • Dziekan Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej (1987-90), Prodziekan (1980-84);
 • Kierownik Zakładu Silników Lotniczych, Instytutu Techniki Cieplnej, Politechniki Warszawskiej od 1981 do 2012;
 • Organizator nauczania Astronautyki/Kosmonautyki w Politechnice Warszawskiej oraz studenckiej aktywności kosmicznej i Opiekun Studenckiego Koła Astronautycznego w latach 1994-2016;
 • Opiekun grup studenckich budujących satelity PW-Sat, pierwszy Polski satelita oraz PW-Sat2, w latach 2012-2017;
 • Członek Komitetu Programu “Dekaban” od 1993, Przewodniczący (2003-2017);
 • Członek “Doradców Strategicznych Rektora PW” w latach 2013-2016;
 • Członek Komitetu Programowego Interdyscyplinarnego nauczania doktorantów z zakresu Technologii Rakietowych” (2016-2020).

Most Important Invited Lectures/Papers:

 • Powder Society of Japan – Research on Dust Explosions (1990),
 • Sendai University, Japan – Calculations of the Large Asteroid Collision with Earth and Formation of Continents (1991),
 • Mitsubishi Heavy Industry Inc., Komaki, Japan – Research on Development of the Detonation Propulsion, (1992-1994),
 • P&W East Hartford USA, Research on Continuous Rotating Detonation and its Applications for Propulsion Systems (2008)
 • P&W Rocketdyne, West Palm Beach, Fl. USA, Research on Continuous Rotating Detonation and its Applications for Propulsion Systems (2009)
 • The University of Michigan, Ann Arbor, USA, Research on RDE in Poland, (2012),
 • 34 International Symposium on Combustion – Detonative Propulsion, (2012),
 • Tsinghua University, Beijing, China, Development of Detonative Propulsion, (2016),
 • Peking University, Beijing, China, Research on Detonative Propulsion, (2016),
 • US Air Force Research Lab. USA, Recent research on Detonative Propulsion in Poland, (2017)
 • National University of Singapore, Development of detonation chamber for air-breathing jet engines supplied by liquid fuels and rocket engines with continuously rotating detonation supplied by storable liquid propellants, (2022),
 • A-Star IHPC, Singapore, Development of the Air-breading and Rocket Rotating Detonation Engines based on liquid fuels/liquid propellants, (2022)